خانه خردمندان  >  خرد نوشته  >   خرد شخصیت ساز  >  دانلود مقاله

آنچه در دانشگاه نیاموختیم

ما به امید زندگی بهتر و روزگار بهتر و کامل تر شدن و داشتن درآمد بالاتر به دانشگاه رفتیم خیلی چیزها رو آموختیم اما برخی چیزها رونه.

مقاله رو لطفا مطالعه کنید:

  1073        2        رایگان       بازدید : 1590
بازدید : 1123
بازدید : 1107
بازدید : 1072
بازدید : 453