خردمندان  >  محصولات  >  جزییات محصول

دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه سوم پاک سازی و ساماندهی

در این جلسه از دوره نظام آراستگی راجع به جدا سازی اقلام ضرور از غیر ضرور صحبت شده ومثال های عملی آورده شده است.

کارخانه ها پر از وسایلی هستند که یا لازم نیستند ویا اینکه در آینده مصرف خواهند شد که کار کردن را مشکل می کنند وموجب نا ایمنی مسی شوند، در ضمن به مروز زمان یا خراب می شوند ویا این که از کیفیت تولیدات آن شرکت اثر می گذارند، و هزینه های تولید را با لا می برند، وجود اقلام غیر ضروری به مروز عادت می شود، باید هر روز اقلام غیر ضروری را از محیط حذف کرد با روش برچسپ قرمز.

هر چیزی که لازم نیست را از سر راه بردارید، وسایل پنهان شده و وسایل غیر لازم ، پاکسازی یعنی همه چیز را حستجو کردن وجدا کردن.در ضمن مثال و شرح کاملی از انواع برچسپ زدن ها وعلی الخصوص مراحل انجام  برچسب قرمز red tagging بر روی کالا های موجود در محیط کار آورده شده است.
برای مشاهده این جلسه لطفا کلیک کنید:

دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه سوم پاک سازی و ساماندهی
 


  475      
مجوز نشر برخط
هادی آقاجانلو کیست؟
رسیدن به آرزوها و خواسته ها : بیدار شدن از خواب واقعی قبل از شروع به حرکت
حلقه های کنترل کیفیت قسمت ششم
دوره عالی "بهبود عزت‌نفس و اعتماد به نفس "
جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون
"دوره کامل عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار"
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه سوم پاک سازی و ساماندهی
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه چهارم نظم و ترتیب
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه پنجم نظافت و تمیز کاری