خانه خردمندان  >  خرد تاک >   NLP در کسب و کار  >   نمایش ویدیو

5 دقیقه NLP برای موفقیت در کسب و کار قسمت سوم: انتخاب شغل مورد علاقه با NLP

قسمت سوم در رابطه با استفاده از یکی از روش های  NLP برایقبولی در دانشگاه ورشته مورد علاقه است.

نکته مهم این که: شما باید کارهای مربوط به مطالعه دروس، جمع‌بندی و تست‌زنی را انجام ‌دهید، و در زمان استراحت این تمرین‌ها را چندین بار تا روز کنکور تکرار کنید. این روش جایگزین درس خواندن نیست، ولی یک شتاب دهنده خیلی قوی‌ برای موفقیت، همزمان با مطالعه دروس در کنکور است.

تکرار تمرین، در اول کار سخت وشاید خسته کننده باشد اما مطمئن باشید نتیجه زمانی حاصل می شود که تمرین را تکرار وتکرار بکنید، و تا روز کنکور دست از انجام تمرین با روحیه زیاد برندارید

 حداقل 1000 بار تکرار کنید 

 


 

  527        mp4        10:20min        1:50min        0        ویژه فروش        5000 تومان