خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد شخصیت ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه سوم دوره بهبود عزت‌نفس و اعتماد به نفس


تمام عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفسی که در افراد می‌بینید قابل یادگیری است البته بسیاری از افراد این را نمی‌دانند و برای بهبود آن‌هم تلاشی نمی‌کنند، وقتی فرد متوجه می‌شود که می‌تواند عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفسش را بهبود ببخشد و تصمیم می‌گیرد که این کار را بکند، جهان به سبک خودش به آموزش و موفقیت این فرد کمک می‌کند و آن دیده شدن موانع بر سر راه اوست. یکی از مهم‌ترین موانع، احساس خودکم‌بینی است. ریشه ایجاد احساس خودکم‌بینی دلایل مختلفی دارد٬ ۳ دلیل از دلایل آن را در جلسه قبل گفتم و راه اصلاح آن‌ها را در این جلسه و دو جلسه قبل ارائه دادم بخشی از جلسه را می‌توانید مشاهده نمایید.

برای تهیه کامل این جلسه لطفا از اینجا اقدام نمایید.

  357        mp4                        0        رایگان