خانه خردمندان  >  خرد نوشته  >   خرد پول ساز  >  دانلود مقاله

خودت را تماشا کن....

خودت را تماشا کن.......
بی قضاوت،
فقط تماشا کن........
چقدر محتاج تحسین هستی؟
چقدر احتیاج داری کسی به تو بگوید چقدر قشنگی؟
که تو چقدر باهوشی،که تو به زندگی من معنی بخشیدی؟
فقط ذهنت را تماشا کن ،این یک اشتغال ذهنی پیوسته است و چقدر نگران می شوی وقتی کسی چیزی بگوید که خلاف تصور تو باشد ؟
چقدر آزرده می شوی؟چقدر دفاع می کنی؟می جنگی،بحث می کنی؟
چرا این همه ترس؟
چرا این همه اشتیاق برای داشتن تحسین دیگران؟
زیرا که این تنها روش آفرینش یک خود دروغین در توست.و این خود دروغین ارزان است.......بسی ارزان.
از این دام هوشیار شو.
خودت را اختراع نکن ،خودت را کشف کن.....
و کشف کردن ،یک سفر درونی است.....
هم اکنون،در خلوت از خود بپرس ،من کیستم.....

  1764        4        رایگان       خیلی سخن عالی ای بود ممنونم
Sima
سلامت باشید ممنون از نظر شما
مدیر
بازدید : 2141
بازدید : 1628
بازدید : 1597
بازدید : 1554
بازدید : 1091