خانه خردمندان  >  خرد نوشته  >   خرد شخصیت ساز  >  دانلود مقاله

آنچه در دانشگاه نیاموختیم

ما به امید زندگی بهتر و روزگار بهتر و کامل تر شدن و داشتن درآمد بالاتر به دانشگاه رفتیم، خیلی چیزها رو آموختیم اما برخی چیزها رونه.

مقاله رو لطفا مطالعه کنید:

  1154        2        رایگان       بازدید : 1687
بازدید : 1218
بازدید : 1202
بازدید : 1164
بازدید : 556