خانه خردمندان  >  خرد نوشته  >   خرد شخصیت ساز  >  دانلود مقاله

آنچه در دانشگاه نیاموختیم

آنچه در دانشگاه نیاموختیم 

ما به امید زندگی بهتر و روزگار بهتر و کامل تر شدن و داشتن درآمد بالاتر به دانشگاه رفتیم، خیلی چیزها رو آموختیم اما برخی چیزها رونه.

مقاله رو لطفا مطالعه کنید:

  1554        2        رایگان       بازدید : 2141
بازدید : 1628
بازدید : 1597
بازدید : 1554
بازدید : 1091