قدرت هدف

قدرت هدف 
 
هدفمند زندگی کنیم.
 
” بروس لی” که بی تردید از بزرگ ترین ورزشکاران هنرهای رزمی در تاریخ بوده است، به اهمیت هدف گذاری پی برده بود. وی در تاریخ ۱۹ ژانویه ی ۱۹۷۰ نامه ای به خود نوشت و روی آن را مهر محرمانه زده بود. 
 
بروس لی در این نامه نوشت:
” تا ۱۹۸۰، من مشهورترین ستاره ی شرقی سینما در ایالت متحده خواهم شد، ده میلیون دلار پول به دست می آورم و در برابر دوربین فیلمبرداری در بهترین نقش خود ظاهر می شوم.” او قبل از این که در سی و سه سالگی بیمرد، در سه فیلم بازی کرد که از آن جمله می توان به ” اژدها وارد می شود” اشاره نمود. 
این فیلم شهرت و محبوبیت فراوانی برای بروس لی  در سرتاسر جهان به دست آورد.
 
” نیدو کیوبین” می گوید: 
هیچ چیز به اندازه‌ی تمرکز انرژی 
روی تعداد محدودی از هدف ها 
به زندگی‌تان توان و نیروی بیشتر نمی دهد.
خردمندان لبخند موفقیت 
  2157        0        رایگان       بازدید : 2173
بازدید : 2158
بازدید : 2093
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید