هدف از آفرینش انسان

هدف از آفرینش انسان

خداوند زمانی که جهان را آفرید به آفریده هاش گفت: موقعیتی برای زندگی وجود داره در اون موقعیت هر کس وارد بشه حق انتخاب و اختیار در زندگی رو داره و در باید عوض مسئولیت پذیر باشه و برخی وظایف رو انجام بده وپاسخگو هم باشه، از بین آن همه آفریده انسان شرط رو قبول کرد، و وارد این دنیا و این نوع زندگی و اختیارات و وظایف و موقعیت ها و محدویت ها شد، شرط اساسی پیشرفت در این موقعیت زندگی کنترل خودشه و چون در صورت موفقیت مقامی بالاتر از فرشته ها نصیب انسان میشه باید بتونه در مقابل امتحانات و اتفاقات تلاش کنه و تسلیم نشه و راه بهتر رو انتخاب کنه.

خداوند از دل و جرات انسان در پذیرش این نوع از زندگی خوشش میاد و حافظ این رو خیلی خوب میگه:

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود


حُسن مَه‌رویان مجلس گرچه دل می‌بُرد و دین

بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود


ما باید در رعایت اخلاق و خوبی و خوش بینی بهترین برداشت رو بکنیم و به خداوند به دیده حسن ظن نگاه بکنیم و حتی روزی مون رو ثابت بدونیم و از مرحله روزی طلبی به سمت بالاتر بریم در ادامه حافظ میگه:


بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد

گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق بود


پس در مقابل امتحانات الهی باید با روحیه و امیدوار و خوش بین باشیم و برای پیشرفتمون نیازمنده امتحانات هستیم و این امتحانات مثل تمرین های ورزشی که هرچقدر سربلندتر باشیم قوی تر و بهتر خواهیم شد و به مقام دوستی خدا نزدیک تر.


خردمندان لبخند موفقیت 

  2513        0        رایگان       بازدید : 2172
بازدید : 2157
بازدید : 2093
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید