مسیر ثروت کجاست

مسیر ثروت کجاست 
مناطق  سر سبز  نشان دهنده وجود آب در آن منطقه است، بعضی از افراد دوست دارند جریان و مسیر ثروتشان را خودشان ایجاد کنندو در مسیر دیگران قدم نزنند، عیبی ندارد اما به جای اینکه در کویر شروع به حفر چاه و رسیدن به آب بکنند که بسیار طاقت فرسا و هزینه بر و کم سوداست ، بهتر است در مناطق بارانی این جریان را راه اندازی کنند.
اگر توجیهتان این است که در مناطق پر آب ،جمعیت زیادتر و خواهان آب زیادتری وجود دارد ولی در کویر نه، این موضوع عیب نیست بلکه حسن است بازهم به سمت مناطق پر آب بروید و با مردم آن  دیار همنشین شوید، در حکمت 230 نهج البلاغه داریم :
"شارکوا الذی قد اقبل علیه الرزق؛ فانه اخلق للغنی و اجدر باقبال الحظ علیه."
«با كسى كه روزى به او رو آورده است، شريك شويد، زيرا او براى توانگرى شايسته تر و براى فراهم آوردن سود، مناسبتر است».
از شاگردی کردن افراد موفق  و خوش روزی  نپرهیزید

این فایل رو هم می تونید تماشا کنید 
تفاوت تلاش ذهن پولساز با ذهن فقیر

  2507        0        رایگان       بازدید : 2172
بازدید : 2157
بازدید : 2093
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید