دانلود کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ - اثر آیت الله سبحانی

دانلود کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ - اثر آیت الله سبحانی 

دوستان عزیز سایت خردمندان 

این کتاب، یکی از کتاب های موفقیت است که با رعایت اصول وموازین اسلامی نوشته شده است لذا اگر تمایل به مطالعه ی آن دارید لطفا دانلود کنید و برای مطالعه ی آن وقت بگذارید:

قسمتی از مقدمه

دوران جوانی دوران امید و آرزوست . دوران نشاط و طراوت است . در این حلقه از حیات ، دورنمای آینده زندگی برای هر جوانی مانند رؤ یاهای شیرین در برابر دیدگان پرفروغش مجسم می گردد . فکرها می کند ، نقشه ها می ریزد و آرزوهای بلند در مغز خود ترسیم می کند
ولی چه بسا دوران جوانی فردی سپری می گردد و پیری او فرا می رسد اما او هنوز به کوچکترین آرزوی خود نرسیده است . گاهی برخلاف انتظار ، بعضی ها به بیش از آنچه آرزو می کنند نائل می گردند و تمام رؤ یاهای شیرین آنها صورت خارجی پیدا می کند
به طور مسلم شکست آن یکی و پیروزی آن دیگری بی علت نیست و علت هر دو را باید در درون زندگی آنها جستجو کرد
مطمئن باشید آن فرد موفق و پیروز از طریقی وارد صحنه زندگی شده که آن طریق ، پیروزی او را تضمین کرده ولی آن دیگری که شکست خورده غالبا بر اثر اشتباهات و راههای غلطی بوده که با پای خود پیموده است
هدف ما در این کتاب بیان گوشه ای از علل پیروزی مردان موفق جهان و راز خوشبختی آنهاست تا نسل جوان از برنامه سودمند و تجربیات آنها حداکثر استفاده را بنمایند . در جاده ای قدم بگذارند که قبلا همواره است و از راههای پر پیچ و خم و سنگلاخها و بیراهه های زندگی بپرهیزند
راز موفقیت مردان بزرگ و سر کامیابی آنها یکی دوتا نیست . البته قسمتی از کامیابی آنها مرهون استعدادهای باطنی و نبوغ فکری است که به طور و راثت یا به علل دیگر به آنان رسیده است و ناگفته پیداست که این گونه عوامل قابل تحصیل نیست ؛ بلکه موهبتهائی است که خداوند برای نظام آفرینش در اختیار آنها گذارده است
صفحات آینده این کتاب اثبات خواهد کرد با اینکه این گونه عوامل در پیشروی جوانان مؤ ثر است ، اما اثر آنها زیاد نیست و عوامل مؤ ثر ترقی ، امور دیگری است که هر فرد علاقمند به آینده خود به آسانی می تواند آنها را بکار بندد و از آنها استفاده کند . و اگر هم بحد نوابغ جهان نرسد ، می تواند یک فرد ممتاز و مبدء آثاری برای اجتماع خود باشد . این موفقیت خود در خور تحسین است و بیشتر جوانان بر اثر گم کردن راه ترقی از این موفقیت محروم می شوند

 

  2554        1        رایگان       بازدید : 1700
بازدید : 1668
بازدید : 1611
بازدید : 1194
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید