هزار نکته خردمندی 4

هزار نکته خردمندی 4 
دوستان عزیزم این مطلب را چند بار بخوانید و با آرامش می خواهم یک تغییر کوچک در زندگیتان ایجاد کنم (انشالله مثبت) ما باورهایی که الان می دونیم رو چون واقعا با اونها زندگی کردیم نمی تونیم به همین سادگی عوض کنیم مگر اینکه از اون ضرری ببینیم که به زحمت اش نیرزد . این نکته راهی است بر موفقیت .

  1559        1        ویژه فروش        100 تومان

بازدید : 1696
بازدید : 1665
بازدید : 1610
بازدید : 1191
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید