"پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد از سال 1998 تا کنون"

پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد  از سال 1998 تا کنون

14 اکتبر  یا روز 22 مهر ماه هرسال به نام روز جهانی استاندارد نام گذاری شده است، هر سال شعارها و پوسترهای آن در اختیار کشورهای جهان قرار می گیرد.سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1947 در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد. از سال 1970، چهاردهم اکتبر برابر با 22 مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس­ها در سال  1304 شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه‌ریزی شد.

از سال 1998 به بعد هر سال یک شعار جهانی برای روز جهانی استاندارد در نظر گرفته می شود،آنجا که ما به رعایت استانداردها برای ساختن زندگی خودمان معتقدیم شعارها و پوسترهای این روز  را در یک جا جمع کردیم. 

"همه پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد  از سال 1998 تا 2018"را ببینید:

 

شعار روز جهانی استاندارد

شعار روز جهانی استاندارد 2018

International Standards and the 4th Industrial Revolution

استانداردهای بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی

پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد

شعار روز جهانی استاندارد 2017

Standards make cities smarter

استانداردها شهرها را هوشمند تر می کنند

 

پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد  از سال 1998 تا کنون

شعار روز جهانی استاندارد 2016

Standards build trust

استانداردها، اعتماد می سازند

 

پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد  از سال 1998 تا کنون

شعار روز جهانی استاندارد 2015

Standards – the world’s common language

استانداردها، زبان مشترک جهانی

 

پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد  از سال 1998 تا کنون

شعار روز جهانی استاندارد 2014

Standards level the playing field

استانداردها، اعتماد می سازند

 

پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد  از سال 1998 تا کنون

شعار روز جهانی استاندارد  2013

International standards ensure positive change

استانداردهای بین المللی تضمین کننده تغییر مثبت

پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد  از سال 1998 تا کنون

شعار روز جهانی استاندارد 2012

Less waste, better results – Standards increase efficiency

ضایعات کمتر، نتایج بهتر ـ افزایش کارایی با استانداردها

 

ضایعات کمتر نتایج بهتر

شعار روز جهانی استاندارد 2011

International Standards – Creating confidence globally

استانداردهای بین‌المللی ـ اعتمادسازی جهانی

 

استانداردهای جهانی

شعار روز جهانی استاندارد 2010

Standards make the world accessible for all

استانداردها جهان را براي همگان دست يافتني مي‌سازند

 

روز جهانی استاندارد

شعار روز جهانی استاندارد 2009

Standards make the world accessible for all

مقابله با تغییرات جوی با تکیه بر استاندارد ها

 

پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد  از سال 1998 تا کنون

شعار روز جهانی استاندارد 2008

Intelligent and sustainable buildings

ساختمانهای هوشمند و پایدار

 

پوسترها و شعارهای روز جهانی استاندارد  از سال 1998 تا کنون

شعار روز جهانی استاندارد 2007

Standards and the citizen: Contributing to society

استانداردها و شهروندان: مشارکت در جامعه

 

روز جهانی استاندارد

شعار روز جهانی استاندارد 2006

Standards: big benefits for small business

مزایای بزرگ برای کسب و کار کوچک

 

مزایای بزرگ برای کسب و کار کوچک

شعار روز جهانی استاندارد 2005

Standards for a safer world

استاندارد ها برای یک جهان امن

 

استانداردها برای یک جهان امن

شعار روز جهانی استاندارد 2004

Standards connect the world

استانداردها جهان را به هم متصل می کنند

 

روز جهانی استاندارد

شعار روز جهانی استاندارد 2003

Global standards for the global information society

استانداردهای جهانی برای جامعه اطلاعات جهانی

 

شعار روز جهانی استاندارد

شعار روز جهانی استاندارد 2002

One Standard, one test, accepted everywhere

یک استاندارد، یک آزمون، مورد پذیرش در همه جا را

 

شعار روز جهانی اسناندارد

شعار روز جهانی استاندارد 2001

The environment and standards: close together

محیط زیست و استانداردها: همسایه هم

 

روز جهانی استاندارد

شعار روز جهانی استاندارد 2000

International Standards for peace and prosperity

استانداردهای بین المللی برای صلح و رفاه

 

شعار روز جهانی استاندارد

شعار روز جهانی استاندارد 1999

Building on standards

ساختن با استانداردها

 

استانداردها در زندگی روزمره

شعار روز جهانی استاندارد 1998

Standards in daily life

استانداردها در زندگی روزمره

 

لطفا این مطالب را هم مشاهده کنید:

 
 
 
  1933        0        رایگان       بازدید : 2172
بازدید : 2157
بازدید : 2093
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید