" شباهت و تفاوت قانون جذب(Law of attraction) و قانون گرانش (Law of universal gravitation) و قانون مغناطیس (Magnetic Law)"

" شباهت و تفاوت قانون جذب(Law of attraction) و قانون گرانش (Law of universal gravitation) و  قانون مغناطیس (Magnetic Law)"

"این مقاله در حالت کلی یک مقاله شبه‌علم می‌باشد و قابل نقد علمی است. شما دوست عزیز می‌توانید آن را به‌صورت یک موضوع تخیلی هم نگاه کنید، به نظر جای کمی تأمل و بررسی را دارد. شاید باکمی دید وسیع‌تر این مطلب را کامل‌تر بکنیم"

 

 در این مقاله به زبانی خیلی ساده راجع به شباهت و تفاوت قانون جذب و گرانش یا جاذبه زمین و جاذبه الکترومغناطیس یا خاصیت آهنربایی مطلبی ارائه کرده­ ام. شروع بحث برمی‌گردد به موضوعی که معروف است به" نظریه همه‌چیز". این نظریه، ‌یک فرضیه در فیزیک نظری است که به بیان رابطه همه پدیده‌ها با یکدیگر می‌پردازد، تـئوری همه‌چیز بزرگ‌ترین مسئله‌ی فیزیک نوین است این تئوری درواقع تلاشی برای ترکیب نظریه نسبیت عام اینشتین و مکانیک کوانتومی است که در ظاهر ناسازگار با یکدیگرند.

 این نظریه بیان می‌کند که تنها یک نیروی یکپارچه بعد از انفجار بزرگ یا بیگ بنگ وجود دارد که از چهار نیروی بنیادی تشکیل‌شده است. چهار نیروی بنیادی عبارت‌اند از: نیروی گرانش، نیروی الکترومغناطیسی، نیروی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف. در کل نظریه همه‌چیز، درصدد یکپارچه‌سازی چهار نیروی اصلیِ شناخته‌شده و ارائه یک قانون واحد برای پدیده هاست.

نسبیت عام بیشتر با گرانش در ارتباط است و سه نیروی دیگر با مکانیک کوانتومی. راجع به توضیحات بیشتر دراین‌باره بسیاری مطلب می‌توانید پیدا بکنید نظریه‌های جدید و قدیمی متفاوت‌تری هم وجود دارد.

 اعتبار نظریه‌ها بیشتر به اثبات پذیری آن‌هاست، رد یک نظریه بسیار راحت است اما اثبات آن بسیار سخت است و زمان‌بر، من هدفم روی این موضوع نیست و بیشتر تمرکزم بر روی موضوع قانون جذب است ( هرچند اطلاق کلمه قانون صحیح نیست چون برای اینکه موضوعی در علم قانون شود باید بتواند از مسیر تئوری، فرضیه و نظریه به‌سلامت عبور کند، اما با توجه به عرف رایج من هم کلمه قانون را استفاده می‌کنم)

قانون جذب از موضوعاتی است که چند سالی است فکر مرا درگیر کرده و همیشه گفته‌ام برخی از پایه‌ها و مطالب آن درست است و سؤالم هم این بوده از کجا معلوم ترکیب اجزاء ‌هم درست باشد؟ در این مقاله بحثی را مطرح می‌کنم که حاصل ترکیبی از همین پایه‌هاست و شاید درست باشد و متفاوت باشد با آنچه که راجع به قانون جذب می دانید.

فرض را بر این بگذارید جهانی داریم که بر پایه امواج قابل توجیه باشد: امواج الکترومغناطیسی، امواج گرانشی، موج بودن نور، موج بودن صدا، امواج مغزی هر فرد و امواج رادیویی هم، امواج تشعشعات، و موج بودن همه ذرات در عالم زیر اتمی یعنی همان موج‌های کوانتومی، البته امواج دریا در کلمه موج بیشترین تداعی معنی را دارد.

در ذره بین متمرکز شدن موج‌های نور، پرتوها در نقطهٔ کانونی عدسی جمع می‌شوند وباعث افزایش چگالی موج درنقطه کانونی شده و انرژی ناشی از افزایش شدت پرتوها به‌صورت گرما آزاد می‌شود.

نور لیزر هم که قدرت بسیار زیادی دارد از تمرکز یک طول موج تشکیل شده است.

شباهت و تفاوت قانون جذب و گرانش

 

پس می‌شود گفت که احتمالاً در هر قسمت از جهان متمرکز شدن امواج در یک‌جهت باعث بالاتر رفتن چگالی آن موج در همان جهت می‌شود.

موضوع دیگر اینکه، به تکرار متناوب امواج در یک مسیر، و در یک بازه زمانی مشخص فرکانس می‌گویند، برای محاسبه فرکانس بر روی یک بازه زمانی ثابت، تعداد دفعات وقوع آن حادثه را در آن بازه را می‌شمارند و سپس این تعداد را بر طول بازه زمانی تقسیم می‌کنیم.

پس هر موجی که متناوب ارسال شود یک فرکانسی هم دارد، می‌گویند کل جهان در حال ارتعاش است، راجع به ارتعاش اتم‌ها مطمئنم و این‌یک اصل علمی اثبات‌شده است و وقتی اتم‌ها دائماً در حال ارتعاش باشند جهان ماهم در حال ارتعاش است، جمله‌ی معروفی از انیشتین می‌گویند: "-Everything in life is Vibration همه‌چیز در زندگی ارتعاش است "

هر ارتعاش ثابتی می‌تواند یک موج در نظر گرفته شود و دارای فرکانس باشد، مثلاً تکان خوردن یک آونگ هم موج دارد و هم ارتعاش و فرکانس، به شرطی که ثابت و نامیرا در نظر گرفته شود.

قبل از اینکه ارتباط این موضوعات با قانون­ جذب را بگویم تفاوت بین قانون­ گرانش و خاصیت­ مغناطیسی را می‌گویم:
هم در قانون گرانش و هم در مغناطیس کشش وجود دارد ولی موضوع این است که کشش در گرانش با توجه به جرم مواد اتفاق می‌افتد و کشش در مغناطیس با توجه به نوع اسپین‌ها ساده‌تر بگویم، خاصیت مغناطیسی گرایش هر مادهای نسبت به واکنش نشان دادن به هرگونه میدان مغناطیسی به‌کاربرده شده با جذب گردیدن و یا دفع شدن است. در واقع در هرجایی که جریان الکتریکی وجود داشته باشد، یک میدان مغناطیسی نیز وجود خواهد داشت.

درجه‌ای که خاصیت مغناطیسی یک ماده با آن بیان می‌شود به‌شدت وابسته به آرایش الکترونی اتم‌های سازنده‌ی آن است. هر چه تعداد الکترون‌های غیر زوج در یک اتم بیشتر باشد، این احتمال که‌اتم از خود خاصیت مغناطیسی نشان دهد نیز بیشتر می‌شود. در اکثر مواد این خاصیت الکترون ها به نحوی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که نیروی یکدیگر را خنثی می‌نمایند. در برخی از مواد فرو مغناطیس مانند آهن، این آهن‌رباهای اتمی کوچک در صورت حضور میدانی مغناطیسی تمایل پیدا می‌کنند در یک‌جهت هم‌تراز یکدیگر شوند و بدین ترتیب موجب ایجاد خاصیت مغناطیسی می­شوند.

انیشتین می گوید: همه چیز انرژی است و به همین خاطر بایستی با فرکانس چیزهایی که می خواهید در زندگی تان ظاهر شود هم فرکانس شوید، راه دیگری هم نیست، این دیگر فلسفه نیست بلکه فیزیک است.

شباهت و تفاوت قانون جذب و گرانش

تمام رساناهایی که از میان آن‌ها یک جریان الکتریکی عبور می‌کند به‌دور خود یک میدان مغناطیسی دارند که آن‌ها را "الکترومغناطیسی" می‌کند.

اما در رابطه با جاذبه، بر طبق یکی از نظریات نیوتون که اکنون کنار گذاشته‌شده است، جاذبه یک نیروی کشش همگانی است که به‌وسیله‌ی هر ذره ای از ماده احساس می‌گردد. قانون جاذبه‌ی نیوتون بیان می‌دارد که هر ذره از ماده به‌وسیله‌ی نیرویی جذب هر یک از دیگر ذرات ماده می‌شود، و با جرم دو ذره تناسب مستقیم دارد و متناسب است با معکوس مربع مسافت بین آن‌ها. البته انیشتین جایگزینی را فراهم آورد که به نحوی مؤثر ایده‌ی جاذبه‌ی قدیمی نیوتون را تحت عنوان نیروی "کنش در فاصله" را تکمیل‌تر کرد و آن را با الگویی کاملاً جدید جایگزین نمود. جاذبه دیگر به‌عنوان یک نیرو شناخته نمی‌شود! آنچه را که ماتحت عنوان نیروی گرانشی احساس می‌نماییم درنتیجه‌ی انحنای زمان فضایی القاء شده به‌وسیله‌ی حضور ماده در آن است.

" شباهت و تفاوت قانون جذب(Law of attraction) و قانون گرانش (Law of universal gravitation) و  قانون مغناطیس (Magnetic Law)"

پس مغناطیس و جاذبه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ به‌صورت ساده، خاصیت مغناطیسی تحت تأثیر آرایش الکترونی و یا بار اتم‌ها قرار دارد، درحالی‌که جاذبه چیزی مستقل از بار است. تمام اشیائی که دارای جرم هستند کشش جاذبه را حس می‌نمایند، بدون در نظر گرفتن این‌که آیا آن‌ها دارای بار الکتریکی هستند و یا نه. خاصیت مغناطیسی می‌تواند موجب جذب اشیاء به یکدیگر و یا دفع آن‌ها از یکدیگر شود، درحالی‌که جاذبه تنها به‌عنوان یک نیروی کششی عمل می‌نماید. جذب و یا دفع میدان مغناطیسی بستگی به "قطب‌ها" دارد، درحالی‌که در جاذبه هیچ‌گونه ارجحیتی در مورد بار و یا قطب‌ها وجود ندارد. تنها ویژگی یک ماده که موجب می‌گردد تا به‌وسیله‌ی نیروی گرانشی جذب گردد، جرم آن ماده است.

خاصیت مغناطیسی یکی از خصوصیات ماده است، درحالی‌که بر طبق نظریه‌ی نسبیت، جاذبه خصوصیت خود زمان­-فضا است. خاصیت مغناطیسی بستگی به آرایش الکترونی، دما و جهت اتم‌ها در یک ماده دارد. خاصیت مغناطیسی را می‌توان به‌وسیله‌ی مختل نمودن ترتیب منظم دیسک‌های مغناطیسی موجود در یک ماده از طریق گرما "خاموش" کرد، اما جاذبه هرگز نمی‌تواند "خاموش" شود، چراکه جاذبه خصوصیت خود زمان-فضا است

روش تولید آهنرباهای دائمی این است که اجسام باقابلیت آهنربا شدن را در میدان  الکترومغناطیسی موقت قرار می‌دهند و آن میدان قوی فلزات مناسب را تبدیل به آهنربا دائمی می‌کند به‌اصطلاح علمی "اسپین آن‌ها را در مسیر میدان ‌همسو می‌کند."

نکته مهم اینکه، شاید توانسته باشیم جاذبه و مغناطیس را درک و فرمول‌بندی بکنیم و نتایج آن را بفهمیم ولی هنوز به منشأ آن‌ها و دلیل وجود آن‌ها پی نبرده‌ایم.

برویم سراغ بحث خودمان، شرطی وجود دارد که قبول آن بسیاری از مسائل متافیزیکی را حل می‌کند و آن این است، فرض کنید مغژ هر انسان و قلبش باهم سیستمی را تشکیل می‌کند که متناوباً در حال کار کردن هستند و از خود ارتعاشی را ایجاد می‌کنند و این ارتعاش دارای یک فرکانسی است و در صورت تکرار شدن شدت این فرکانس‌ها افزایش می‌یابد. که منشأ آن مثل دو موضوع قبلی ناشناخته است و نتایج آن قابل‌قبول و درک است.

اگر زمانی که ما بر روی یک موضوع با تمام احساس خود متمرکز می­شویم این ارتعاش شروع به ارسال فرکانس بکند و هرچقدر تمرکز بیشتر باشد طبق اصل برهم‌نهی امواج شدت بگیرد و در جهان اطراف خود شروع به تأثیرگذاری بکند، و این تأثیرگذاری موجب ایجاد اتفاقات و تغییراتی فیزیکی در محیط شود. می توان گفت که انسان به عنوان ایجاد کننده یک منبع نیروی خاص وارد عمل شده است.

 چگونه از این موضوع می‌شود دفاع کرد و مهم‌تر از آن چگونگی استفاده از آن را در مقاله فرکانس انسان - فرکانسی که ما به جهان می‌فرستیم و اثر آن در کسب‌وکار، زندگی ما و این دنیا توضیحاتی داده‌ام

 شباهت و تفاوت قانون جذب و قانون گرانش و  قانون مغناطیس

این مقاله را پیشنهاد می‌کنم حتماً مطالعه کنید.

شاید بشود جهان فعلی و جهان ذهنی را از طریق امواج و ارتعاش و فرکانس و تئوری همه‌چیز به یکدیگر وصل کرد و شاید در آن موقع بشود گفت: امواج ارتعاشی سیستم قلبی مغزی ما اگر متمرکز شوند ابتدا چگالی بار به وجود می‌آورند و سپس مثل قانون گرانش موضوعاتی را به سمت خود می‌کشند به شرطی که "جرم و حجم امواج سیستم قلبی- مغزی" فرد دارای سیستم ارسال ارتعاش قوی‌تر و بزرگ‌تر از دریافت‌کننده ارتعاش باشد. یعنی ارتعاش و کشش بیشتر از جانب فرد باشد.

در مقاله فرکانسی که ما به جهان می‌فرستیم، مثال‌هایی آورده‌ام که در آن حضور جمع‌ها و دعا و هیجان جمعی بر محیط اطراف اثر گذاشته است، پس شاید دعای یک جمع برای بارش باران باعث فرستادن فرکانس و ارتعاشی قوی می‌شود که توانایی کشش ابرهای باران‌زا را دارد به شرطی که افراد دقیقاً متمرکز بر خواسته‌ها باشند و همین‌جور زمانی که در هر موضوع تأکید و توجه زیادی اتفاق می‌افتد احتمال دارد فرکانسی قوی‌تر و با چگالی بالاتر فرستاده شود و این توجه  و تمرکز باعث جذب و کشش آن موضوع به دنیای واقعی و زندگی واقعی شود و البته این توجه و تمرکز نیازمند ارتعاشی است که بسیار قوی باشد و  برخواسته از باور و یقین به یک موضوع.

باور شخصی من این است که ما با سیستم قلبی-مغزی مان همیشه امواجی تولید می‌کنیم که اگر متمرکز شود مؤثرتر است، فرد هرچقدر خود را بزرگ‌تر از موضوعی که او را درگیر خودش کرده ببیند می‌تواند سریع‌تر آن را به سمت خود بکشد و اثری از آن را در دنیای واقعی ببیند، مثالی بگویم:

در بعضی از روزها که شدید احساس گرسنگی و یا بوی غذایی را حس می‌کنیم، می‌گویم: " کاش غذای امروز ما قورمه‌سبزی یا فلان چیز باشد" و وقتی به خانه می‌آییم، می‌بینیم همان غذا حاضر است بعد با خود می‌گوییم " کاش یک‌چیز دیگر ازخداخواسته بودم"

مطمئن باشید یک‌چیز دیگر را به دست نمی‌آورید مگر اینکه سیستم قلبی-مغزی که احساس و منطق شمارا منسجم می‌کند آن‌قدر قدرتمند باشد که چگالی امواج تولیدی آن برای دریافت خواسته متمرکز و قوی باشد و فرد به‌اصطلاح در باورهایش خود را بزرگ‌تر از آن ببیند، آنموقع خواسته را به سمت خودش جذب خواهد کرد.

با توجه به روشی که ما آهنربای دائمی تولید می‌کنیم، اگر فردی که دروناً مستعد تغییر است در کنار افراد مؤثر و باجذبه قرار بگیرند می‌تواند، فردی با فرکانس مناسب در آن موضوع شود، شاید اثر دعای دسته‌جمعی هم مثل همین اثر باشد.

دنیا به سمت سادگی و ساده‌تر شدن زندگی‌ها می‌رود قوانین جهان ‌هم به سمت یکسان شدن می‌رود زمان می‌برد شاید به فرمول‌بندی واحدی برسیم و شاید هم نه.

در آخر بگویم بررسی موضوعات فرامنطقی هم کار جالبی است مثل بحث این مقاله که فعلا منطقی به نظر نمی رسد ولی دلایلی برای اثبات دارد. دنیای خداوند بسیار بزرگتر از فهم و تجربه فعلی ماست، پس بهتر است با عجله قضاوت نکنیم.

 

 

لطفا این مطالب را هم مشاهده کنید:
1-فرکانسی که ما به جهان می‌فرستیم و اثر آن در کسب‌وکار، زندگی ما و این دنیا 

2-  قانون جذب  در کسب و کار  همراه با مستند کامل راز یا قانون جذب

3-"دوره رایگان آموزش قانون جذب"

  2351        0        رایگان       بازدید : 2111
بازدید : 2098
بازدید : 2035
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید