خردمندان  >  دوره ها  >  جزییات دوره

دوره کنترل ورودی های ذهن

اتفاقاتی که دوست داریم در زندگی‌مان رخ بدهند و یا اتفاقاتی که از آن‌ها گریزانیم، همه ورودی‌های ذهن هستند. در برخورد با ورودی‌ها دو کار باید انجام بدهیم: اول این‌که تمرکز خودمان را روی خواسته‌هایمان بگذاریم و دوم این‌که وقتی با موارد ناخواسته‌ای روبرو می‌شویم به آن اهمیت ندهیم و روی آن متمرکز نشده و توجه نکنیم. با ناخواسته‌ها نباید مبارزه بکنیم فقط باید روی موضوع دیگری تمرکز کنیم. اگر می‌خواهید زندگی بهتری را تجربه بکنید باید ورودی‌های ذهنتان را آگاهانه کنترل بکنید و برای این کار توجه کنید که در کجا و با انجام چه‌کاری احساس خوبی پیدا می‌کنید پس همان کارها را انجام دهید. می‌توانید از فیلم‌ها و یا کتاب‌های خوبی که امیددهنده و روحیه‌بخش هستند استفاده کنید. تعدادی از این کتاب‌ها در سایت قرارگرفته است. پس سعی کنید با توجه به خواسته‌های خوب، از ورودی‌های نامناسب دوری‌ کنید.

قسمت اول دوره ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم

قسمت دوم دوره ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم

قسمت سوم دوره ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم

  

  335     
نظرات شما