خردمنداندوره هاجزییات دوره

دوره حضور قدرتمندانه در جامعه

دوره حضور قدرتمندانه در جامعه

تا اینجا تونستیم در فایل های قبل برای داشتن یک عزت نفس و اعتماد به نفس خوب یه سری تمرین ها واطلاعات رو بدست بیاریم از این به بعد ببینیم چطوری با استفاده از این مطالب و رعایت نکات ریزتر چگونه یک حضور قدرتمندانه در جامعه داشته باشیم
در سایت خردمندان با استفاده از مطالب و مستندات به روز دنیا برای بهتر شدن پول سازی شما و شخصیت سازی، راههایی سریع وتا حد امکان ساده، آسان،علمی وعملی با درصد تخفیف بالا ویا رایگان برای شمایی که این نیاز مهم رو دارید قرار می دهیم. مطالبی جدید و عمومی می خوانید، می شنوید و می بینید، البته عمل به مطالب تضمینی برای دریافت نتیجه مناسب است مشتاق صحبت ها و مطالب شما در 
خرد جمعی هستیم
در لینک های زیر می توانید مطالب این دوره را دریافت کنید:

حضور قدرتمندانه در جامعه قسمت اول: قبول خویشتن
حضور قدرتمندانه در جامعه قسمت دوم: غرور استاد کاری
حضور قدرتمندانه در جامعه قسمت سوم : قدرت فن بیان

حضورقدرتمندانه در جامعه قسمت چهارم: رفع خجولی
حضورقدرتمندانه در جامعه قسمت پنجم: نحوه حفظ خونسردی 

این دوره برای اعضا میباشد .برای دیدن دوره وارد شوید

  1675     
نظرات شما
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید