خردمنداندوره هاجزییات دوره

دوره کاربردی رسیدن به خواسته ها و آرزوها

دوره کاربردی رسیدن به خواسته ها و آرزوها 

سلام دوست عزیز، همانطوری که در جریان هستید هدف ما در خردمندان، ارائه روش هایی برای شروع یک کسب وکار موفق و داشتن شخصیت یک فرد تجاری موفق می باشد، از آنجایی که من معتقد هستم این افکار و گفتگوهای درونی وروحیه ماست که دنیای اطراف ما را می سازند پس عاقلانه است که قبول کنیم با بزرگ فکر کردن می توانیم زندگی بزرگی را در هر سطحی برای خودمان بسازیم، به همین خاطر بنا را در سایت خردمندان بر این گذاشتیم که ابتدا باید درون ما و شخصیت درونی مان را قوی کنیم  و دوره عزت نفس و اعتماد به نفس شروع ساختن یک شخصیت قوی بود، پس از این ما باید بتوانیم در جامعه یک حضور عالی وقدرتمندانه داشته باشیم، ارتباطات یکی از نیاز های مهم برای پیشرفت ماست پس دوره حضور قدرتمندانه در جامعه را برگذار کردیم، درکنار این دوره مطالبی ارائه شد به نام دوره تبدیل فکر به پول و ثروت که می توانست راهنمای خوبی برای تغییر افکار درونی ما باشد، این حتما شنیده اید که :
" مراقب افکارت باش که گفتارت مي‌شود، مراقب گفتارت باش که رفتارت مي‌شود، مراقب رفتارت باش که عادتت مي‌شود، مراقب عادتت باش که شخصيتت مي‌شود، مراقب شخصيتت باش که سرنوشتت مي‌شود"  
پس ما برای اینکه بتوانیم  اوضاع مالی و تجاری موفقی در زندگیمان ایجاد کنیم ابتدا بایدتغییری در افکارمان، گفتگوهای درونی و مهمتر از آ  در باورهایمان به وجود بیاوریم، ام چه تغییری؟
اصل مبحث در همین نوع تغییر است  ونحوه ایجاد تغییر، همه ما واقف براین هستیم که اگر اوضاع مالی وکاریمان خوب نیست کسب وکار خوب وپر درآمدی نداریم اما مسئله اینجاست که چه چرا کسب وکارمان پر درآمد نیست؟ یا این که چگونه می شود کسب وکار پر درآمدی را ایجاد کرد؟ پاسخ این دو سوال ساده اصلا ساده نیست،تا اینجا مطالب لازم برای شروع قوی کردن شخصیت جهت شروع اعلام شده است ( این مطالب لازم هستند کافی نیستند)
  در ادامه کار سایت خردمندان پس از حاضر کردن مطالب پایه و اولیه برای شروع یک کسب و کار وارد بحث های تخصصی در کسب وکار و در قسمت ابتدایی آن یعنی نحوه شروع کسب وکار خواهیم شد، از زمان یافتن یک ایده و شروع به عملی سازی آن ایده تا زمان درآمد کافی از اون ایده و شغل رو من در نظریه ای که جدید هست به عنوان مسیر گذار معرفی کردم، که در این مسیر گذار شما علاوه بر عبور از مسیر راه اندازی کسب و کار باید از حالت های گذار در یک زمان مشخص به نام زمان گذار عبور کنید. ما برای موفقیت در هر تغییر زندگی، نه تنها کسب وکار باید از مسیر و حالت گذار مربوط به آن تغییر با موفقیت عبور کنیم، اما در شروع این دوره ما فقط روی بحث راه اندازی موفق یک کسب وکار وعبور از بحران ها ومدیریت مسائل مربوط به کسب وکار  گفتگو خواهیم کرد.
من معتقدم برای هر تغییر و شروعی باید ابتدا تغییراتی در درونمان و گفتگوهای درونی مان ایجاد کنیم، لذا وجه تمایز وتفاوت این دوره در همین بحث هاست، از آنجایی که این دوره ونظریه مختص کسب وکار می باشد لذا فقط برای اعضا ارائه می شود، و در صورت لزوم جهت آشنایی اعضا از موضوعات اصلی فایل های رایگانی  مختص اعضا ارائه خواهد شد، برای دریافت مطالب این دوره به لینک های زیر مراجعه نمایید:
  
1- تصمیم به تغییر، بزرگترین گام موفقیت 

2- تغییر در زندگی  قبل از نابودی

3-: رسیدن به خواسته ها:بیدار شدن از خواب واقعی قبل از شروع به حرکت

4-دوره هدف گذاری برای موفقیت و رسیدن به آرزوها در سال 1396 قسمت اول 

5-دوره هدف گذاری برای موفقیت و رسیدن به آرزوها در سال 1396 قسمت دوم

6-دوره هدف گذاری برای موفقیت و رسیدن به آرزوها در سال 1396 قسمت سوم

  

  1717     
نظرات شما
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید