خردمندان  >  محصولات  >  جزییات محصول

جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون

می دانید وظایف یک مدیر کنترل کیفیت یا مسئول کنترل کیفیت چیست؟

می دانید مسئول کنترل کیفیت مسئول آزمایشگاه نیست، بلکه شغل متفاوتی از مسئول آزمایشگاه دارد،روش های کنترل کیفیت و ثبت نتایج آزمون از وظایف مرتبط و بسیار مهم استاندارد بوده که به آزمایشگاه­ها کمک می نماید تا برنامه و سیستم کنترل کیفیت را متناسب با ماهیت آزمون­های مورد استفاده در آزمایشگاه خود برنامه ریزی، اجرا و پایش نمایند. 

شرح وظایف کارشناس کنترل کیفیت یا مدیر کنترل کیفیت

 مسئول کنترل کیفیت فقط در یک واحد و فقط در یک شیفت قانونا می تواند کار بکند، اهم وظایف مسئول کنترل کیفیت این موارد است:

مسئول اجراي سيستم كنترل كيفيت در واحد توليدي يا خدماتي.

مسئول تاييد كيفيت مواد اوليه و تاييد كيفيت كالاهاي نيمه ساخته.


ادامه بحث را از اینجا پیگیری کنید 

لینک خرید

👇👇👇👇👇👇

 

جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون

این مطلب برای اعضا میباشد .برای دانلود مطلب وارد شوید

  704      
مجوز نشر برخط
هادی آقاجانلو کیست؟
دوره عالی "بهبود عزت‌نفس و اعتماد به نفس "
حلقه های کنترل کیفیت قسمت ششم
جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون
"دوره کامل عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار"
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه سوم پاک سازی و ساماندهی
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه چهارم نظم و ترتیب
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه پنجم نظافت و تمیز کاری
سه قدم اساسی و اصول لازم در راه اندازی کسب‌وکار