خردمندانمحصولاتجزییات محصول

جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون

جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون

می دانید وظایف یک مدیر کنترل کیفیت یا مسئول کنترل کیفیت چیست؟

می دانید مسئول کنترل کیفیت مسئول آزمایشگاه نیست، بلکه شغل متفاوتی از مسئول آزمایشگاه دارد،روش های کنترل کیفیت و ثبت نتایج آزمون از وظایف مرتبط و بسیار مهم استاندارد بوده که به آزمایشگاه­ها کمک می نماید تا برنامه و سیستم کنترل کیفیت را متناسب با ماهیت آزمون­های مورد استفاده در آزمایشگاه خود برنامه ریزی، اجرا و پایش نمایند. 

شرح وظایف کارشناس کنترل کیفیت یا مدیر کنترل کیفیت

 مسئول کنترل کیفیت فقط در یک واحد و فقط در یک شیفت قانونا می تواند کار بکند، اهم وظایف مسئول کنترل کیفیت این موارد است:

مسئول اجراي سيستم كنترل كيفيت در واحد توليدي يا خدماتي.

مسئول تاييد كيفيت مواد اوليه و تاييد كيفيت كالاهاي نيمه ساخته.


ادامه بحث را از اینجا پیگیری کنید 

لینک خرید

👇👇👇👇👇👇

 

جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون

این مطلب برای اعضا میباشد .برای دانلود مطلب وارد شوید

  1181      
هادی آقاجانلو کیست؟
دوره عالی "بهبود عزت‌نفس و اعتماد به نفس "
"دوره کامل عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار"
حلقه های کنترل کیفیت قسمت ششم
جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه پنجم نظافت و تمیز کاری
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه سوم پاک سازی و ساماندهی
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه چهارم نظم و ترتیب
دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"
چگونه با لهجه، خوب صحبت کنیم و چگونه آن را بهبود ببخشیم
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید