خردمندانمحصولاتجزییات محصول

دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه چهارم نظم و ترتیب

دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه چهارم نظم و ترتیب

 

ایمنی را در هر زمان باید رعایت کنید، مهم ترین پیش نیاز ایمنی نظم وترتیب است:

تصمیم به ساماندهی اقلام یعنی نظم هر چیز مکانی دارد و باید در جای خود قرار گیرد.

در دیدگاه 5S ،  نظم و ترتیب عبارت است قرار دادن اشیاء در مكانهای مناسب و مرتب به نحوی كه بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده كرد. نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بكار بردن اشیای مورد نیاز ، بدون انجام جستجوهای بیهوده. هنگامی كه هر چیز با توجه به كاركرد و در نظر گرفتن كیفیت و ایمنی كار در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود. بدین منظور باید همه وسایل، اقلام و فرمهای مورد نیاز را كه قبلا در اس یک  شناسایی نموده و كاركرد هر یك از آنها را نیز مشخص نموده‌ایم را در جای مناسب قرار دهیم به نحوی كه با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند. به عبارت دیگر قرار دادن اشیا در بهترین مكان به بهترین طریق ممكن و امكان دسترسی به آن با حداكثر سرعت (زیر 30 ثانیه). 
برای مشاهده جلسه چهارم لطفا روی نام جلسه کلیک کنید:
 

لینک خرید

👇👇👇👇👇👇

این مطلب برای اعضا میباشد .برای دانلود مطلب وارد شوید

  1099      
هادی آقاجانلو کیست؟
دوره عالی "بهبود عزت‌نفس و اعتماد به نفس "
"دوره کامل عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار"
حلقه های کنترل کیفیت قسمت ششم
جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه پنجم نظافت و تمیز کاری
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه سوم پاک سازی و ساماندهی
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه چهارم نظم و ترتیب
دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"
چگونه با لهجه، خوب صحبت کنیم و چگونه آن را بهبود ببخشیم
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید