خردمندانمحصولاتجزییات محصول

10 ذهنیت محدود کننده و نابود کننده کسب و کار

لطفا برای مشاهد توضیحات و تهیه فایل به لینک زیر مراجعه نمایید:

10 ذهنیت محدود کننده و نابود کننده کسب و کار 

این مطلب برای اعضا میباشد .برای دانلود مطلب وارد شوید

  227      
هادی آقاجانلو کیست؟
مجوز نشر برخط
دوره عالی "بهبود عزت‌نفس و اعتماد به نفس "
"دوره کامل عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار"
حلقه های کنترل کیفیت قسمت ششم
جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه پنجم نظافت و تمیز کاری
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه سوم پاک سازی و ساماندهی
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه چهارم نظم و ترتیب
چگونه با لهجه، خوب صحبت کنیم و چگونه آن را بهبود ببخشیم
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید