خردمندان  >  محصولات  >  جزییات محصول

حلقه های کنترل کیفیت قسمت ششم

لطفا برای مشاهده کامل به لینک زیر مراجعه نمایید :

👇👇👇👇

لینک اصلی 

این مطلب برای اعضا میباشد .برای دانلود مطلب وارد شوید

  751      
مجوز نشر برخط
هادی آقاجانلو کیست؟
دوره عالی "بهبود عزت‌نفس و اعتماد به نفس "
حلقه های کنترل کیفیت قسمت ششم
جلسه دوم نحوه کنترل کیفیت (QC) و روش ثبت نتایج آزمون
"دوره کامل عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار"
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه سوم پاک سازی و ساماندهی
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه چهارم نظم و ترتیب
دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه پنجم نظافت و تمیز کاری
سه قدم اساسی و اصول لازم در راه اندازی کسب‌وکار