خانه خردمندان  >  خرد جمعی >  خرد صنعت ساز  >  سوال
سوال : معنی و مفهوم عدد های کنار استاندارد ایزو ISO چیست؟
هرکدام از استانداردهای مدیریت کیفیت iso حامل چه پیامی هستند؟
هادی آقاجانلو

پاسخ :
ISO 9001 : سیستم مدیریت کیفیت
ISO 14001 : سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی
OHSAS 18001 : سیستم مدیریت ایمنی شغلی
ISO 22000 : سیستم مدیریت کیفیت بهداشت و ایمنی مواد غذایی
ISO 27001 : سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
ISO 10002 : سیستم مدیریت بازخورد شکایات مشتریان
ISO 10004 : سیستم مدیریت بازخورد رضایت مشتریان
ISO سیستم مدیریت کیفیت در زمینه مسئولیت اجتماعی : 26000
ISO سیستم مدیریت کیفیت در زمینه جوش : 3834
ISO/TS سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو : 16949
ISO/TS سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی : 29001
ISO سیستم مدیریت کیفیت در زمینه آموزش : 10015
ISO سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای آزمون : 17025
ISO سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی : 15189
ISO سیستم مدیریت کیفیت در زمینه ارزشگذاری برند : 10668
ISO سیستم مدیریت ریسک پذیری : 31000
ISO سیستم مدیریت انرژی : 50001
ISO سیستم مدیریت در تکنولوژی اطلاعات : 20000
HACCP : تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی
GMP : روش های خوب ساخت در حوزه های مواد غذایی ، دارویی
HSE : ایمنی و بهداشت حرفه ای
IMS : سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه
CE : مجوز صادرات محصول به اروپا
FDA : مجوز صنایع غذا و دارو آمریکا
HALAL : نشان غذای حلال
BRC : سیستم مدیریت غذای سالم مربوط به کشور انگلستان
SFBB : غذای سالم ، کسب و کار بهتر ، مخصوص رستورانها و فست فودها
IWA استاندراد مراکز درمانی : 1
IWA استاندارد مراکز آموزشی :
ISO استاندارد صنعت چاپ : 14298
ISO استاندارد تکنولوژی گرافیک و رنگ : 2846
ISO استاندارد چرم : 14268
ISO استاندارد نشریات و مجلات : 9707
ISO استاندارد طلا : 10713
ISO سیستم مدیریت انرژی : 50001
ISO ایزو ساختمان و طراحی داخلی : 1681
ISO استاندارد شرکتهای پیمانکاری راه و ساختمان : 388
ISO 2848 : استاندارد شرکتهای پیمانکاری راه و ساختمان
ISO 13569 : استانداردهای موسسات مالی
ISO 21827 : استانداردهای امنیت اطلاعات
ISO 18513 : استانداردهای صنعت توریسم و هتل
ISO 22301 : استاندارد امنیت اجتماعی
هادی آقاجانلو