خانه خردمندان  >  خرد جمعی >  NLP و قانون جذب در کسب و کار  >  سوال
سوال : توضیح یکی از اصول Nlp
نقشه،همان سرزمین (واقعیت ) نیست! یعنی چه؟
هادی آقاجانلو

پاسخ : این بیان مهمترین شعار ان‌ال‌پی است واز تفکرات آلفرد کورزیبسکی برخاسته است. البته بزرگان دیگری مانند راجرز در روان‌شناسی و نوآم چامسکی در زبان‌شناسی نیز چنین بیانی داشته اند.
هر کسی از واقعیت‌های زندگی برداشتی دارد که از واقعیت متفاوت است و برداشت افراد با یکدیگر فرق می‌کند.
هیچ برداشتی خود واقعیت نیست

پیش فرض های گرفته شده از این اصل عبارتند از

۱٫ مردم مطابق درک خودشان نسبت به واقعیت پاسخ می‌دهند.
۲٫ در رابطه با جهان، هر شخصی نقشۀ ذهنی خودش را دارد. نقشۀ ذهنی هیچ کس «واقعی‌تر» یا «درست‌تر» از دیگری نیست.
۳٫ معنای تعامل با شخصی دیگر، پاسخی است که در او ایجاد می‌شود. بدون توجه به نیت ارتباط.
۴٫ خردمندانه‌ترین و بهترین نقشه، بر خلاف واقعی و دقیق بودن، نقشه‌ای است که نیرومندترین و خردمندانه‌ترین انتخاب را ایجاد می‌کند.
۵٫ مردم تمام ابزارهای لازم برای عملکرد موثر را بالقوه در اختیار دارند.

۶٫مردم بهترین گزینه از میان گزینه‌هایی انتخاب می‌کنند که نقشۀ ذهنی‌شان نسبت به جهان از امکانات و توانمندی‌های آنها، در اختیار قرار می‌دهد. هر رفتاری هر قدر هم احمقانه یا عجیب یا شیطانی باشد به نظر می رسد بهترین انتخاب فرد در آن زمان بوده است. اگر فرصت انتخاب‌های دیگری (در زمینۀ الگوی آنها از جهان) داده شود به احتمال قوی گزینۀ دیگری انتخاب می‌کند.

۷٫ تغییر از آزادسازی منابع یا فعالی سازی توانمندی‌های بالقوه در زمینۀ خاص و غنی سازی نقشۀ ذهنی فرد نسبت به جهان صورت می‌گیرد
منبع:خانه ان ال پی ایران
هادی آقاجانلو