خانه خردمندان  >  خرد جمعی >  خرد شخصیت ساز  >  سوال
سوال : انسان خوشحال چگونه رفتار می کند؟
"کارل گوستاو یونگ" روانشناس سوئیسی تعبیرِ جالبی از انسانِ خوشحال دارد که بسیار از تعریفِ عادی و معمولِ خوشحالی فاصله دارد. در ادامه خواهم آورد اما اگر شما هم توضیحب دارید می توانید بنویسید
هادی آقاجانلو

پاسخ : تعبیر جالب یونگ از انسان خوشحال :
🌹🌹🌹🌹🌹.
بر اساسِ این تعریف ، خوشحال بودن یعنی توانمندی بالای ما در شكيبايی و استقامت در برابر سختی ها.
خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ، جزء لاینفک زندگی ست اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا از پا بیاندازد.
خوشحالی یعنی میل به زندگی علی رغم علمِ به فانی بودنِ همه چیز؛
خوشحالی یعنی در سختی ها لبخند زدن؛
خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای به دوش کشیدنِ مسایل؛
خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم، بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لبِ دیگر همنوعان بیاوریم؛
خوشحالی یعنی حضورِ کاملِ ما در هستی،
خوشحالی یعنی همچون رود، جاری بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن؛
خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتنِ یک آریِ بزرگ به زندگی؛
خوشحالی يعنی ادامه دادن


#کنترل_خشم
🍃جملاتى براى كاهش خشم و عصبانيت


❗️ من نيازی ندارم در اين موقعيت خودم را اثبات كنم. من می توانم آرام باشم.

❗️ تا زمانی كه آرام باشم روی خودم كنترل دارم.

❗️ نيازی نيست به خودم شك داشته باشم.
آن چه ديگران در مورد من می گويند اهميتی ندارد.

❗️ خشم من يك نشانه است. الان وقت آرام كردن خودم است.

❗️ مجبور نيستم همواره و در هر شرايطی رقابت كنم.

❗️ احساس ناامنی گذرا خواهد بود.

❗️ غير ممكن است ديگران و شرايط را بتوانم كنترل كنم.

❗️ تنها چيزی كه می توانم كنترل كنم خودم و احساسم است.

اشكالی ندارد برخی مواقع احساس ناامنی و بی پناهی داشته باشم.

❗️ نيازی نيست تحت كنترل ديگران و شرايط باشم.

❗️ اگر ديگران انتقاد میكنند من می توانم آن را بشنوم.

❗️ نيازی نيست كامل باشم.

❗️ نيازی نيست به خشم و نگرانی ديگران پاسخ دهم.

❗️ خوب است از جنگ دور شوم.

❗️دوست داشته شدن توسط ديگران حس خوبی است، ولی بدون آن هم من خوب و دوست داشتنی هستم.

❗️ اشكالی ندارد كه اشتباه كنم.

❗️ ديگران به روش خود عمل می كنند و ممكن است برخی مواقع خلاف خواسته من عمل كنند.
هادی آقاجانلو