گزارش کار اردیبهشت ماه سال 97 سایت خردمندان

گزارش کار اردیبهشت ماه سال 97 سایت خردمندان

 

سلام دوست عزیز سایت خردمندان، از شما ممنونم بابت عضویت و حضورتان در سایت خردمندان، اردیبهشت ماه سال 97 سایت خردمندان را خدمت شما ارائه می‌کنیم

مهم‌ترین نکته این گزارش کار

تخفیف 50 درصدی مرحله اول دوره"ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" تا روز 4 اردیبهشت تمدید شد.

با ما باشید خردمندان سایت خود شماست


سایر گزارش‌ها

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، " بخشی از دوره ذهن ثروت سازمرحله اول - قسمت چهارم"

به آدرس                    https://www.kheradmandan.com/Talk/151      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"مرحله اول - قسمت چهارم"

 به آدرس               https://www.kheradmandan.com/Talk/152      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، ویدئوی انگیزشی "معجزه در مسیر حرکت به وجود می آید"

 به آدرس                https://www.kheradmandan.com/Talk/153      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، بخشی از دوره ذهن ثروت سازمرحله اول - قسمت پنجم

 به آدرس                 https://www.kheradmandan.com/Talk/154      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"مرحله اول - قسمت پنجم

به آدرس                   https://www.kheradmandan.com/Talk/155      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان راه‌اندازی کسب‌وکار حرفه‌ای در کمتر از 80روز- قسمت اول

 به آدرس                  https://www.kheradmandan.com/Talk/156     

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، " بخشی فوق العاده از دوره ذهن ثروت سازمرحله اول - قسمت ششم"

به آدرس                    https://www.kheradmandan.com/Talk/157      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"مرحله اول - قسمت ششم

 به آدرس                  https://www.kheradmandan.com/Talk/158     

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان راه‌اندازی کسب‌وکار حرفه‌ای در کمتر از 80روز- قسمت دوم

 به آدرس                  https://www.kheradmandan.com/Talk/159      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، تخفیف عالی 50 درصدی برای مرحله اول دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"مرحله اول

 به آدرس                  https://www.kheradmandan.com/Talk/160     

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان راه‌اندازی کسب‌وکار حرفه‌ای در کمتر از 80روز- قسمت سوم

 به آدرس                  https://www.kheradmandan.com/Talk/161      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، "فایل رایگان شش شتاب دهنده برای ارتقا و موفقیت در شغل"

 به آدرس                  https://www.kheradmandan.com/Talk/162      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، "سه شتاب دهنده و شاه کلید در مسیر موفقیت"

 به آدرس                  https://www.kheradmandan.com/Talk/163      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، "خودت باش ولی بهترین خودت"

 به آدرس                  https://www.kheradmandan.com/Talk/164    

قرار گرفتن فال متنی،

"شکستن پل‌های پشت سر و سوزاندن کشتی‌ها برای موفقیت" حقیقت یا دروغ!!!

به آدرس                  https://www.kheradmandan.com/Articles/112    

ممنون از حضور شما در سایت خردمندان - هادی آقاجانلو

 

لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید