گزارش کار آذر ماه سال 97 سایت خردمندان

سلام دوست عزیز سایت خردمندان، از شما ممنونم بابت عضویت و حضورتان در سایت خردمندان، گزارش فعالیت‌های آذر ماه سال 97 سایت خردمندان را خدمت شما ارائه می‌کنیم

مهم‌ترین نکته این گزارش کار

با اینکه از شب یلدا چند روز گذشته اما درخواست دارم روی لینک زیر کلیک کنید و

فایل مخصوص شب یلدا را حتما مشاهده کنید

دیدگاهی عالی در خدمت شما قرار می دهد

 

سایر گزارش‌ها

قرار گرفتن فایل ویدئوئی، دوره رایگان قانون جذب - قسمت اول "آشنایی با قانون جذب"

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/196            

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان قانون جذب - قسمت دوم" علمی بودن قانون جذب"

 به آدرس                          https://www.kheradmandan.com/Talk/197          

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان قانون جذب - قسمت سوم"تعریف قانون جذب"

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/198         

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان قانون جذب - قسمت چهارم"اولین اصل قانون جذب"

به آدرس                            https://www.kheradmandan.com/Talk/199   

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان قانون جذب - قسمت پنجم"چرا قانون جذب وجود دارد؟"

به آدرس                            https://www.kheradmandan.com/Talk/200

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، بخشی از جلسه دوم- مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/201      

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، قسمت دوم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/202

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان قانون جذب - قسمت ششم"مراحل قانون جذب"

به آدرس                            https://www.kheradmandan.com/Talk/203

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، تست رایگان میزان ثروت سازی ذهن شما ! (تست هوش مالی)

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/204

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، "قانون جذب چیست" توضیحی کوتاه و عالی برای قانون جذب

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/205

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان قانون جذب - قسمت هفتم"کنترل اثر باورها در ارتعاش خواسته"

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/206

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان قانون جذب - قسمت هشتم "برخورد با اتفاقات اجتناب ناپذیر"

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/207   

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، دوره رایگان قانون جذب - قسمت هشتم "برخورد با اتفاقات اجتناب ناپذیر"

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/208

قرار گرفتن فایل ویدیوئی، قسمت چهارم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز

به آدرس                           https://www.kheradmandan.com/Talk/209

 

قرار گرفتن فال متنی، "خدایا شُکرهایی که شُکرگزاری نیستند!"

به آدرس                    https://www.kheradmandan.com/Articles/127           

 

 

لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید