دستورالعمل قطعی ثروتمندشدن - مرحله چهارم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروتساز، بخش دوم


مرحله چهارم دوره ساخت و پرورش یک ذهن ثروتساز

(الگوی عملی تضمینی ثروتمندشدن - توضیحات مهم، بخش دوم)

اگر در سخت ترین شرایط هستید و یا اینکه بهترین شرایط را دارید الگوی عملی این مرحله حالتان و اوضاع مالی تان را بهتر خواهد کرد

در این مرحله کارگاه عملی دوازده‌هفته‌ای در نظر گرفته‌ام. هر هفته دستورالعملی ارائه می‌کنم و شما باید در طی یک هفته بر روی آن متمرکز شوید. به‌هیچ‌عنوان قبل از اتمام یک هفته و قبل از انجام کامل آن دستورالعمل به شیوه‌ای که ارائه می‌کنم، به سراغ دستورالعمل بعدی نروید. این مراحل باید پله‌پله طی شوند. با دانستن، نتیجه‌ای عاید شما نخواهد شد. نتیجه با عمل به دست می‌آید. افرادی که ثروتمند شده‌اند توانایی درآمدی بیشتر از هزینه‌هایشان، توانایی نگهداری پول و درآمد، و رشد دادن به دارایی‌هایشان را دارند و باوجوداین سه خصلت هرروز ثروتمندتر می‌شوند. در ظاهر این اعمال، ساده به نظر می‌رسند ولی در عمل نیاز به تجربه، دقت و تمرکز دارند.

افرادی به تقلید از افراد ثروتمند کالا و یا خدمتی را ارائه می‌دهند و منتظرند تا همان نتیجه فرد ثروتمند را به دست بیاورند، درحالی‌که کار فرد ثروتمند ارائه دادن نیست، بلکه عمیق‌تر و دقیق‌تر از این حرف‌هاست. مثل تفاوت پیاز با یک توپ. پیاز دارای لایه‌هایی است درحالی‌که توپ فقط دارای یک پوسته است و وقتی‌که پوسته برداشته شود خالی است. موفقیت و رسیدن به ثروت هم این‌گونه است. دستورالعمل‌هایی که ارائه می‌دهم مانند لایه‌های پیاز هستند و لایه‌لایه در درون شما تغییر ایجاد می‌کنند. به همین دلیل به‌صورت هفته‌ای ارائه می‌شوند. این مراحل مانند یادگیری رانندگی هستند. دستورالعمل هر هفته، موضوعات مربوط به هفته‌های قبل را در درون خودش دارد و آن را کامل‌تر می‌کند. هر هفته وقت و انرژی کافی بر روی دستورالعمل‌ها بگذارید و آن‌ها را با تمام توان و تعهد انجام دهید. مانند رانندگی، این دستورالعمل‌ها ابتدا آگاهانه انجام می‌گیرند. در آموختن رانندگی ابتدا باید بر ترس‌هایتان غلبه کنید، بعد از مدتی آگاهانه و باکمی دشواری رانندگی می‌کنید. بعدازاین که رانندگی را به‌طور کامل آموختید، این کار را ناخودآگاه انجام می‌دهید. دستورالعمل‌هایی که ارائه می‌شوند هم این‌گونه هستند. ابتدا آگاهانه اقدام می‌کنید و بر ترس‌ها و ضعف‌ها غلبه می‌کنید و به‌مرور برایتان عادی و آسان می‌شوند و به نتیجه می‌رسید. ولی همان‌طور که رانندگی با تکرار و تمرین وارد ناخودآگاه شما شد، این موضوعات هم با تکرار و تمرین وارد ناخودآگاه می‌شوند.

مجدداً تأکید می‌کنم که قبل از یک هفته سراغ دستورالعمل بعدی نروید.

لطفا این فایل ها را نیز مشاهده نمایید:

دستورالعمل قطعی ثروتمندشدن - هفته اول

دستورالعمل قطعی ثروتمندشدن - مرحله چهارم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروتساز، بخش اول

دوره عالی ساخت و پرورش یک ذهن ثروتساز

  549        mp4        10:18min        10:18min        0        رایگان


49:00
بازدید : 8653
8:25min
بازدید : 6968
5:55min
بازدید : 5412
1:30:00
بازدید : 5378
4:41min
بازدید : 5181
2:56min
بازدید : 3750
24 min
بازدید : 3693
12:42min
بازدید : 2928
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید