ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم- قسمت پنجم


ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم- قسمت پنجم (دوره کنترل ورودی های ذهن)
 
 
در این قسمت راجع به موضوعی که دریکی از مشاوره‌هایم پیش آمد، صحبت کرده‌ام، فردی با چند ایده که حاوی کارهایی در حد چندین استان و یا کشوری بود و با افراد بسیار زیادی در ارتباط بود به سراغ من آمده بود. 
ایده‌هایش بسیار بزرگ بود و خودش تنها و این موضوع من را به یاد یکی انواع ناهوشیاری‌های مالی که در دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز ارائه کرده بودم انداخت.
افکار و اعتقادات ما بر ایده‌هایی که ارائه می‌دهیم اثر مستقیم دارد و افکار ما منشأ و ورودی‌هایشان را اطراف ما و رؤیاهای ما دریافت می‌کنند .داستان این جلسه بررسی یک انتظار است که نشان‌دهنده ناهشیاری مالی فرد است. 
بحث اصلی این جلسه، بحث به دست آوردن لیاقت  برای رسیدن به خواسته‌هاست، آرزوها منطقی خوب هستند، اما هر آرزویی خوب نیست! ایده‌های شما باید بر اساس قوانین جهان باشند و این موضوع را در فایل ایده یابی توضیح داده‌ام. معتقدم اگر امکانات پرواز را ندارید، فکر پرواز برای رسیدن به قله را ازسرتان خارج کنید. باید از راه های ممکن برای حصول نتیجه اقدام کرد و الا تمرکز بر روی راه غیرممکن پس از مدتی ناراحتی و افسردگی با خود به همراه دارد.
 
ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم- قسمت پنجم
 
لطفا این فایل ها را نیز مشاهده نمایید:
 
 
  563        mp4        12:49min        12:49min        0        رایگان


49:00
بازدید : 8785
8:25min
بازدید : 7088
5:55min
بازدید : 5509
1:30:00
بازدید : 5468
4:41min
بازدید : 5263
2:56min
بازدید : 3834
24 min
بازدید : 3774
12:42min
بازدید : 2999
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید