"چشم ببر" سومین کلیپ ویدئوی انگیزشی سال 1396


این یک موزیک ویدئوی روحیه بخش است زمانی که دوست داشتید انگیزه تان بهتر شود این فایل را نگاه کنید یااینکه فایل صوتی آن را گوش دهید 
متن موزیک با ترجمه  در زیر آمده است.

Rising up, back on the street
بلند می شوم و به خیابان باز می گردم
 
Did my time, took my chances
حالا زمان من است تا شانسم را امتحان کنم
 
Went the distance, now I’m back on my feet
بعد از طی کردن این همه مسیر حالا روی پای خودم ایستاده ام
 
Just a man and his will to survive
مردی که تنها اشتیاق نجات یافتن برایش باقی مانده
 
So many times, it happens too fast
چه مدت های زیادی که به سرعت گذشتند
 
You trade your passion for glory
تو اشتیاقت را برای افتخار فدا کردی
 
Don’t lose your grip on the dreams of the past
از رویاهای گذشته ات مگذر
 
You must fight just to keep them alive
تو باید برای زنده نگه داشتن آنها مبارزه کنی
 
It’s the eye of the tiger
این چشم ببر است
 
It’s the thrill of the fight
این هیجان مبارزه است
 
Rising up to the challenge
بلند می شویم و به مبارزه می طلبیم
 
Of our rival
حریفمان را
 
And the last known survivor
و آخرین نجات یافته
 
Stalks his prey in the night
برای طعمه اش در دل شب کمین کرده
 
And he’s watching us all with the
و او ما را نظاره می کند
 
Eye of the tiger
با چشم ببر
 
Face to face, out in the heat
رو در رو غرق در عصیان
 
Hanging tough, staying hungry
ایستاده و خشن و گرسنه
 
They stack the odds
آنها با تعدادی نابرابر
 
Still we take to the street
به خیابان ( میدان مبارزه ) آمده اند
 
For the kill with the skill to survive
برای کشتن با مهارتی که در نجات یافتن داریم
 
Rising up straight to the top
بلند می شویم و مستقیم به میدان می رویم
 
Had the guts, got the glory
برای بردن افتخار حریص باش
 
Went the distance
بعد از طی کردن این همه مسیر
 
Now I’m not gonna stop
حالا من قصد ایستادن ندارم
 
Just a man and his will to survive
مردی که تنها اشتیاق نجات یافتن برایش باقی مانده
 
The eye of the tiger
چشم ببر
 
It's the thrill of the fight
این هیجان مسابقه است
 
Risin'up to the challenge of our rival
بلند شو و حریف رو به مبارزه بطلب
 
And the last known survivor
و  آخر بدون کی باقی میمونه
 
Stalks his prey in the night
که در شب طعمش را خم کنه
 
And he's watching us all
و اون داره  همه ما رو ميبينه
 
with the Eye of the Tiger
با چشم ببر
 
The Eye of the Tiger
چشم ببر
 
The Eye of the Tiger
چشم ببر
 
The Eye of the Tiger
چشم ببر
 
The Eye of the Tiger
چشم ببر
چشم ببر

لطفا این فایل های انگیزشی  را هم تماشا بفرمایید:
 
  341        mp4                        0        رایگان


1:30:00
بازدید : 2784
2:56min
بازدید : 2039
8:25min
بازدید : 1979
24 min
بازدید : 1526
12:20min
بازدید : 1386