خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد شخصیت ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه ششم دوره عالی "بهبود عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس "


 

 جلسه ششم  دوره عالی بهبود عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس، که جلسه آخر دوره بهبود عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس است. در آن به بحث ریشه ای در عزت نفس پرداخته ام. 

در این جلسه راجع به موضوع مهم گفتگوی درونی صحبت کرده ام، گفتگوی درونی منشأ ایجاد باورها و افکار و برداشت‌های ما نسبت به اتفاقات و عامل اصلی قدرت یا ضعف عزت‌نفس است، تا موقعی که در موضوعی خود را ضعیف نپندارید و نسبت به آن کلمات نامناسب و ضعیف کننده به خود نگویید مشکلی در ظاهر پیش نمی‌آید، اما همین‌که در مواجه با اتفاقات شروع به استفاده از کلمات منفی یا بهانه‌ها یا باورهای محدودکننده بکنید سروکله مشکلات و سختی و اتفاقات ناخوشایند پیدا می‌شود.

ضمنا در این جلسه راجع به روش شناسایی و کنترل و هدایت گفتگوی درونی صحبت کرده‌ام در ضمن راجع به روش شناسایی باورها و مهم‌تر از آن تغییر باورهای محدودکننده نکات بسیار مهمی را ارائه داده‌ام.

 

 

می توانید کل جلسه را در اینجا مشاهده نمایید:

 

دوره عالی "بهبود عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس " جلسه ششم: غلبه بر گفتگوی درونی منفی و آموختن خوش بینی

 

  327        mp4                        0        رایگان


1:30:00
بازدید : 2784
2:56min
بازدید : 2039
8:25min
بازدید : 1979
24 min
بازدید : 1526
12:20min
بازدید : 1386