خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد صنعت ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه چگونه مدیر کنترل کیفیت نمونه بشویم


  198        mp4        4:48 min                0        رایگان


1:30:00
بازدید : 2635
2:56min
بازدید : 1970
8:25min
بازدید : 1898
24 min
بازدید : 1443
12:20min
بازدید : 1334