خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد صنعت ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه چگونه مدیر کنترل کیفیت نمونه بشویم


  468        mp4        4:48 min                0        رایگان


49:00
بازدید : 5330
1:30:00
بازدید : 3335
8:25min
بازدید : 2700
2:56min
بازدید : 2376
24 min
بازدید : 1951
12:42min
بازدید : 1879
4:41min
بازدید : 1649
12:20min
بازدید : 1578