خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد صنعت ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه چگونه مدیر کنترل کیفیت نمونه بشویم


  338        mp4        4:48 min                0        رایگان


1:30:00
بازدید : 3003
8:25min
بازدید : 2164
2:56min
بازدید : 2148
24 min
بازدید : 1705
12:20min
بازدید : 1457
4:41min
بازدید : 1382