بخشی از جلسه چگونه مدیر کنترل کیفیت نمونه بشویم


متولی امر کیفیت در واحدهای تولیدی سازمان استاندارد است و هرساله در همایش‌هایی از کارشناسان کنترل کیفیت نمونه و واحدهای تولیدی نمونه تقدیرهایی را به عمل می‌آورند، انتخاب مدیر کنترل کیفیت نمونه و واحدهای نمونه طبق ضوابط خاص و فرم‌های خاصی انتخاب می‌شود

 جلسه کامل را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.

 دانلود فرم ها و ضوابط و فرآیند انتخاب مدیر کنترل کیفیت  لطفا کلیک کنید

 

  768        mp4        4:48 min                0        رایگان


49:00
بازدید : 7126
1:30:00
بازدید : 4444
4:41min
بازدید : 4260
8:25min
بازدید : 4080
2:56min
بازدید : 3082
24 min
بازدید : 2869
5:55min
بازدید : 2573
12:42min
بازدید : 2441
12:20min
بازدید : 1950
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید