" ستاره باش" پنجمین موزیک ویدئوی انگیزشی سال 96تصمیم بگیر که تا آخر عمر به سمت نیمکت ذخیره حتی نگاه هم نکنی 

یک موزیک ویدئوی بسیار عالی و انگیزه بخش 

برای مشاهده با حجم کم این ویدئو روی اینجا کلیک کنید

 

 

لطفا این فایل ها را هم تما کنید:

"تاثیر گذار باش" اولین کلیپ ویدئوی انگیزشی سال 1396

" ثروت حلال با شکوه است " دومین کلیپ ویدئوی انگیزشی سال 1396

"چشمان ببر" سومین کلیپ ویدئوی انگیزشی سال 1396

"باورهایی برای ثروتمندی" چهارمین موزیک ویدئوی انگیزشی سال 1396

فایل انگیزشی و روحیه مثبت، خدا هست

 

 

  141        mp4        7:15min        7:15min        0        رایگان