خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"


دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" دوره ای برای رشد از طریق مهم ترین عامل رشد مالی یعنی ذهن است و در این دوره اصول اساسی برای اینکه مانند ثروتمندان فکر کنیم ارائه داده می شود. برای توضیحات بیشتر لطفا جلسه مهم‌ترین عامل موفقیت کسب‌وکارها و معرفی دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" را مشاهده نمایید.

 

لینک جلسات این دوره به مرور در زیر قرار داده می شود:

 دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول- قسمت اول 

 دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول- قسمت دوم 

 دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول - قسمت سوم

 دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله اول - قسمت چهارم

  202                4:41min        4:41m        0        رایگان


1:30:00
بازدید : 2784
2:56min
بازدید : 2039
8:25min
بازدید : 1979
24 min
بازدید : 1526
12:20min
بازدید : 1386