خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"


دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" دوره ای برای رشد از طریق مهم ترین عامل رشد مالی یعنی ذهن است و در این دوره اصول اساسی برای اینکه مانند ثروتمندان فکر کنیم ارائه داده می شود. برای توضیحات بیشتر لطفا جلسه مهم‌ترین عامل موفقیت کسب‌وکارها و معرفی دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" را مشاهده نمایید.

لینک جلسات این دوره به مرور در زیر قرار داده می شود:

  64                4:41M        4:41m        0        رایگان