سال 1397 را با "دکلمه خداوند از دیدگاه ملاصدرا" شروع کنیم


سال 1397 را به شما تبریک می گوییم، امسال با شیوه ای متفاوت این تبریک را پذیرا باشید:
 

خداوند از دیدگاه ملاصدرا

    خداوند بی‌نهایت است و لامکان و بی‌زمان
    اما به‌قدر فهم تو کوچک می‌شود
    و به‌قدر نیاز تو فرود می‌آید
    و به‌قدر آرزوی تو گسترده می‌شود
    و به‌قدر ایمان تو کارگشا می‌شود
    و به‌قدر نخ پیرزنان دوزنده باریک می‌شود
    و به‌قدر دل امیدواران گرم می‌شود

 

    یتیمان را پدر می‌شود و مادر
    بی‌برادران را برادر می‌شود
    بی‌همسر ماندگان را همسر می‌شود
    عقیمان را فرزند می‌شود
    ناامیدان را امید می‌شود
    گم‌گشتگان را راه می‌شود
    در تاریکی ماندگان را نور می‌شود
    رزمندگان را شمشیر می‌شود
    پیران را عصا می‌شود
    و محتاجان به عشق را عشق می‌شود
    خداوند همه‌چیز می‌شود همه‌کس را
    به‌شرط اعتقاد
    به‌شرط پاکی دل
    به‌شرط طهارت روح
    به‌شرط پرهیز از معامله با ابلیس

 

    بشویید قلب‌هایتان را از هر احساس ناروا
    و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف
    و زبان‌هایتان را از هر گفتار ِناپاک
    و دست‌هایتان را از هر آلودگی در بازار
    و بپرهیزید
    از ناجوانمردی‌ها
    ناراستی‌ها
    نامردمی‌ها!
   
چنین کنید تا ببینید که خداوند
    چگونه بر سر سفره‌ی شما
    با کاسه‌ای خوراک و تکه‌ای نان می‌نشیند
    و بربند تاب، با کودکانتان تاب می‌خورد
    و در دکان شما کفه‌های ترازویتان را میزان می‌کند
    و در کوچه‌های خلوت شب با شما آواز می‌خواند

 

  مگر از زندگی چه می‌خواهید
    که در خدایی خدا یافت نمی‌شود؟
    که به شیطان پناه می‌برید؟
    که در عشق یافت نمی‌شود؟
    که به نفرت پناه می‌برید؟
    که در حقیقت یافت نمی‌شود؟
    که به‌دروغ پناه می‌برید؟
    که در سلامت یافت نمی‌شود؟
    که به خلاف پناه می‌برید؟
    و مگر حکمت زیستن را از یاد برده‌اید؟
    که انسانیت را پاس نمی‌دارید ؟!

لطفا این فایل ها را هم مشاهده نمایید:

فایل انگیزشی و روحیه مثبت، خدا هست

  646                                0        رایگان


49:00
بازدید : 6344
1:30:00
بازدید : 4062
8:25min
بازدید : 3622
4:41min
بازدید : 3185
2:56min
بازدید : 2816
24 min
بازدید : 2515
12:42min
بازدید : 2258
12:20min
بازدید : 1798