خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از دوره ذهن ثروت سازمرحله اول - قسمت ششم


دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" خاص آن‌هایی است که واقعاً دنبال تغییرند و برای علاقه‌مندان بدون پشتکار  کاربردی ندارد
 
 
 
در قسمت ششم بر روی ادامه بحث پاک‌سازی و سه مانع مهم دیگر متمرکزشده‌ایم.
 
 
می‌توانید کل جلسه را ازاینجا مشاهده کنید:
 
👇👇👇👇👇👇
 
  180        mp4        8:51min        8:51min        0        رایگان


49:00
بازدید : 5467
1:30:00
بازدید : 3428
8:25min
بازدید : 3030
2:56min
بازدید : 2434
24 min
بازدید : 2021
12:42min
بازدید : 1927
4:41min
بازدید : 1734
12:20min
بازدید : 1607