خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت سوم


دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" خاص آن‌هایی است که واقعاً دنبال تغییرند و برای علاقه‌مندان بدون پشتکار کاربردی ندارد

پس از اینکه در قسمت های اول و دوم از مرحله دوم دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" بر روی مسئله ناهوشیاری مالی و روش حذف انها و نحوه آماده شدن برای کاشتن بذر های ثروت در ذهن صحبت نمودم در این جلسه و جلسه های بعدی بر روی بذرهای ثروت متمرکز شده ام و راهکاری را برای کاشتن این بذرها ارائه دادم در ضمن بخشی از دلایل ارائه این راهکار، رمز کتاب معروف بیندیشید و ثروتمند شوید، را گفته ام و آن را به عنوان قسمتی از این جلسه ارائه داده ام، همه ی این مباحث در مسیر ثروت سازی است و ذهن ثروت ساز باید پر از بذرهای ثروت شود، در هنگام استفاده از فایل های این جلسه و جلسه های بعد حتما هدف اصلی را بر روی نفوذ بذرها در ذهن ناخودآگاهتان بگذارید و کتاب ارائه شده در قسمت فایل را نیز دانلود نمایید:

می‌توانید بخشی از جلسه را ازاینجا مشاهده کنید

👇👇👇👇👇👇

بخشی از دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت سوم

 

 

 "کل مراحل دوره ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"


مرحله دوم "مرحله شناخت شخصیت مالی و کاشت بذرهای ثروت " است و شامل جلسات زیر است:

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت اول 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت دوم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت سوم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت چهارم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت پنجم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت ششم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت هفتم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت هشتم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت نهم

 دوست عزیز این مرحله از دوره کامل شده است و می توانید آن را به صورت کامل از لینک زیر تهیه نمایید: 

 

  325        mp4                        0        رایگان


49:00
بازدید : 6332
1:30:00
بازدید : 4057
8:25min
بازدید : 3614
4:41min
بازدید : 3180
2:56min
بازدید : 2814
24 min
بازدید : 2513
12:42min
بازدید : 2257
12:20min
بازدید : 1797