دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت چهارم


دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" خاص آن‌هایی است که واقعاً دنبال تغییرند و برای علاقه‌مندان بدون پشتکار کاربردی ندارد

 
در قسمت چهارم از مرحله دوم دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" تعداد یازده بذر ثروت ساز را ارائه داده‌ام
 بذرهایی که اگر می‌خواهیم  وارد ذهن ناخودآگاه ما بشوند و اثر ارتعاش ناشی از آن‌ها در زندگی ما جریان پیدا کند نیازمند توجه و تکرار است، باور سازی مهم‌ترین کاری است که این بذرها انجام می‌دهد و مثال‌ها و تمثیلات این جلسه یک‌به‌یک در این مورد است، دیدگاه‌هایی که آگاهانه و ناخودآگاه در ذهن ما اثر می‌گذارند و در هر سری تکرار توقع و انتظار ما را برای موفقیت افزایش می‌دهند.
در کنار ارائه بذرها راهکارهای مهمی برایی حرکت صحیح در مسیر ثروت سازی ارائه‌شده است، هر تکرار مطلبی هر راهنمایی و هر خاطره‌ای در این دوره به‌شدت مطالعه و بررسی‌شده و پیشنهاد‌ها ارائه‌شده قطعاً کمک بسیار زیادی به فرد می‌کنند، حتی منع‌هایی که در این جلسه گفته‌شده است حساب‌شده است پس اعتماد بکنید و کارهای گفته‌شده را تا حد امکان دقیق انجام بدهید.
در این دوره سعی بر ایجاد ارتباط سازنده بین اعمال ثروت ساز و افکار ثروت ساز است. به‌مرور مسلط بر این نوع از ارتباط خواهید شد.
 

 

 "کل مراحل دوره ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"


مرحله دوم "مرحله شناخت شخصیت مالی و کاشت بذرهای ثروت " است و شامل جلسات زیر است:

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت اول 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت دوم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت سوم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت چهارم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت پنجم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت ششم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت هفتم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت هشتم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت نهم

 دوست عزیز این مرحله از دوره کامل شده است و می توانید آن را به صورت کامل از لینک زیر تهیه نمایید: 

 

  475                                0        رایگان


49:00
بازدید : 6888
1:30:00
بازدید : 4300
4:41min
بازدید : 4121
8:25min
بازدید : 3935
2:56min
بازدید : 3012
24 min
بازدید : 2787
12:42min
بازدید : 2395
5:55min
بازدید : 2274
12:20min
بازدید : 1911
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید