خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت پنجم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" خاص آن‌هایی است که واقعاً دنبال تغییرند و برای علاقه‌مندان بدون پشتکار کاربردی ندارد

 
در قسمت پنجم از مرحله دوم دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" تعداد دوازده بذر ثروت ساز را ارائه داده‌ام
همه دوست دارند ثروتمند شوند، اما همه معتقد به داشتن ذهن ثروتساز و فراگیری اصول ذهن ثروتساز نیستند بسیاری از افراد قرارگرفتن در مسیر ثروت را به شانس و اقبال وصل می کنند وخود هم منتظر شانس واقبال هستند یا ااینکه خود را بدشانس می دانند، هیچ کدام از این تفکرات درست نیست باید از بذرهای ثروت استفاده کرد باید به این بذرها آگاهی پیدا کرد وباید ذهنیت ثروتساز را در خود ایجاد کنیم بذرهای جلسه پنجم موضوعاتی در مورد رازهای ذهن ثروتساز است که پس از مشاهده آن و قبول آگاهانه واز جان ودل باعث تغییرات مهمی در زندگی شما خواهد شد.
یادتان باشد؛کشتی‌ها به خاطر آب اطرافشان غرق نمی‌شوند بلکه آنها به دلیل آبی که داخلشان جمع می‌شود، غرق می‌شوند. هیچ‌گاه اجازه ندهید که اتفاقات پیرامون شما به درونتان نفوذ کند و شما را پایین بکشد.
 
 
 

 "کل مراحل دوره ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"


مرحله دوم "مرحله شناخت شخصیت مالی و کاشت بذرهای ثروت " است و شامل جلسات زیر است:

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت اول 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت دوم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت سوم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت چهارم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت پنجم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت ششم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت هفتم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت هشتم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله دوم- قسمت نهم

 دوست عزیز این مرحله از دوره کامل شده است و می توانید آن را به صورت کامل از لینک زیر تهیه نمایید: 

 

  99        mp4        52:43min        52:43min        0        ویژه فروش        19900 تومان


49:00
بازدید : 5162
1:30:00
بازدید : 3236
8:25min
بازدید : 2328
2:56min
بازدید : 2291
24 min
بازدید : 1889
4:41min
بازدید : 1564
12:20min
بازدید : 1544