خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت اول

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت اول 

قسمت اول مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز یعنی "مرحله مراقبت از رشد بذرهای ثروت" اصول کلی مربوط به این مرحله و تأثیر اصلی این مرحله در رابطه با ذهن ثروتمند را توضیح می‌دهد و در کنار آن مفهوم جدیدی از نحوه اثرگذاری تمرین‌های این مرحله در موفقیت مالی را توضیح می‌دهد، مرحله سوم تمرین‌های بسیار مهمی را با خود دارد و درواقع نحوه استفاده از بذرهای ثروت در زندگی و واقعی و نحوه رشد دادن آن‌ها را به‌صورت عملی توضیح می‌دهد. هر تمرینی که گفته می‌شود حاصل گزینش و انتخاب از بین چند هزار تمرین و روش عملی موجود در این زمینه است که تقریباً به‌راحتی قابل انجام است و در ادامه مسیر فرد را با خود به سمت موفقیت‌های بهتر راهنمایی می‌کنند.

از بودن در این مرحله  و انجام تمرین‌های این مرحله لذت ببرید وهم زمان در حین انجام تمرین‌ها از علت ریشه‌ای و نگرش ریشه‌ای مربوط به این تمرینات آگاه شوید.

بخشی از قسمت اول را می‌توانید در اینجا مشاهده نمایید:

بخشی از قسمت اول مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز "مرحله مراقبت از رشد بذرهای ثروت"

لطفا این فایل ها را هم مشاهده نمایید:

مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروتساز- قسمت دوم

مقدمه مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروتساز ( مرحله مراقبت از رشد بذرهای ثروت)

قسمت دوم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز

 

کل مرحله اول دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"

کل مرحله دوم دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"

 

 

  137        mp4        47:07min        47:07min        0        ویژه فروش        29000 تومان


49:00
بازدید : 5736
1:30:00
بازدید : 3683
8:25min
بازدید : 3293
2:56min
بازدید : 2571
4:41min
بازدید : 2376
24 min
بازدید : 2211
12:42min
بازدید : 2042
12:20min
بازدید : 1667