دکتر علیرضا نبی


دکتر علیرضا نبی

دوستان خردمندم بخشی از داستان زندگی دکتر نبی را خوب تماشا کنید، 

Search Results

دکتر نبی مدیر عامل و مدیر گروه کارخانجات زیتون آرشیا‎ هستند

دکتر نبی هم کسب وکار راه اندازی کرده اند و هم افرادی را استخدام می کنند که ما اصلا استخدامشون نمی کنیم .

ایشان کار آفرینی با دل بسیار بزرگ هستند.

 

  5974                                1        رایگان


49:00
بازدید : 5467
1:30:00
بازدید : 3428
8:25min
بازدید : 3031
2:56min
بازدید : 2434
24 min
بازدید : 2021
12:42min
بازدید : 1927
4:41min
بازدید : 1734
12:20min
بازدید : 1607