دکتر علیرضا نبی


دکتر علیرضا نبی

دوستان خردمندم بخشی از داستان زندگی دکتر نبی را خوب تماشا کنید، 

Search Results

دکتر نبی مدیر عامل و مدیر گروه کارخانجات زیتون آرشیا‎ هستند

دکتر نبی هم کسب وکار راه اندازی کرده اند و هم افرادی را استخدام می کنند که ما اصلا استخدامشون نمی کنیم .

ایشان کار آفرینی با دل بسیار بزرگ هستند.

 

  12483                                1        رایگان


49:00
بازدید : 8671
8:25min
بازدید : 6987
5:55min
بازدید : 5427
1:30:00
بازدید : 5392
4:41min
بازدید : 5194
2:56min
بازدید : 3760
24 min
بازدید : 3705
12:42min
بازدید : 2937
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید