دکتر علیرضا نبی


دکتر علیرضا نبی

دوستان خردمندم بخشی از داستان زندگی دکتر نبی را خوب تماشا کنید، 

Search Results

دکتر نبی مدیر عامل و مدیر گروه کارخانجات زیتون آرشیا‎ هستند

دکتر نبی هم کسب وکار راه اندازی کرده اند و هم افرادی را استخدام می کنند که ما اصلا استخدامشون نمی کنیم .

ایشان کار آفرینی با دل بسیار بزرگ هستند.

 

  11553                                1        رایگان


49:00
بازدید : 8021
8:25min
بازدید : 6341
1:30:00
بازدید : 5008
4:41min
بازدید : 4839
5:55min
بازدید : 4536
2:56min
بازدید : 3476
24 min
بازدید : 3329
12:42min
بازدید : 2669
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید