دکتر علیرضا نبی


دوستان خردمندم 
بخشی از داستان زندگی دکتر نبی را خوب تماشا کنید، 

Search Results

دکتر نبی مدیر عامل و مدیر گروه کارخانجات زیتون آرشیا‎ هستند

دکتر نبی هم کسب وکار راه اندازی کرده و هم افرادی رو استخدام می کنه که ماها اصلا استخدامشون نمی کنیم .

ایشان کار آفرینی با دل بسیار بزرگ هستند.

 

  4987                                1        رایگان


1:30:00
بازدید : 2861
2:56min
بازدید : 2088
8:25min
بازدید : 2084
24 min
بازدید : 1614
12:20min
بازدید : 1425