خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد شخصیت ساز  >   نمایش ویدیو

دوره رایگان قانون جذب - قسمت پنجم"چرا قانون جذب وجود دارد؟"


 

دوره رایگان قانون جذب - قسمت پنجم"چرا قانون جذب وجود دارد؟"

 

در دنیایی زندگی می کنیم که کاملا قانونمند طراحی شده است، خداوند  کارهایش بسیار فراتر از فهم ماست او یک کار می کند و به هزاران هدف می رسد در حالی که  انسان هزاران کار می کند برای یک هدف!!! قوانین خداوند هیچ کدام بی حساب و کتاب نیست و همه آنها حکمتی دارد. دلایل زیادی برای وجود یک قانون ممکن است مطرح شود در مورد قانون جذب نیز همین موضوع مطرح است. 

 

سایر قسمت های "دوره رایگان قانون جذب":

دوره رایگان قانون جذب - قسمت دوم" علمی بودن قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت سوم"تعریف قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت چهارم "اولین اصل قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت ششم"مراحل قانون جذب"

  100        mp4        18:04min        18:04min        0        رایگان


49:00
بازدید : 5736
1:30:00
بازدید : 3683
8:25min
بازدید : 3293
2:56min
بازدید : 2571
4:41min
بازدید : 2376
24 min
بازدید : 2211
12:42min
بازدید : 2042
12:20min
بازدید : 1667