بخشی از جلسه دوم- مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز


در این قسمت در ارتباط با تمرین هایی که در رابطه با رشد بذرهای ثروت ساز است توضیحاتی ارائه شده است  

برای دریافت کل این جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز"مرحله مراقبت از رشد بذرهای ثروت" قسمت دوم

  173        mp4        2:26                0        رایگان


49:00
بازدید : 6496
1:30:00
بازدید : 4140
8:25min
بازدید : 3723
4:41min
بازدید : 3326
2:56min
بازدید : 2882
24 min
بازدید : 2583
12:42min
بازدید : 2299
12:20min
بازدید : 1833
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید