بخشی از جلسه دوم- مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز


در این قسمت در ارتباط با تمرین هایی که در رابطه با رشد بذرهای ثروت ساز است توضیحاتی ارائه شده است  

برای دریافت کل این جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز"مرحله مراقبت از رشد بذرهای ثروت" قسمت دوم

  246        mp4        2:26                0        رایگان


49:00
بازدید : 7126
1:30:00
بازدید : 4444
4:41min
بازدید : 4260
8:25min
بازدید : 4080
2:56min
بازدید : 3082
24 min
بازدید : 2869
5:55min
بازدید : 2574
12:42min
بازدید : 2441
12:20min
بازدید : 1950
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید