خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

بخشی از جلسه دوم- مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز


در این قسمت در ارتباط با تمرین هایی که در رابطه با رشد بذرهای ثروت ساز است توضیحاتی ارائه شده است  

برای دریافت کل این جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز"مرحله مراقبت از رشد بذرهای ثروت" قسمت دوم

  65        mp4        2:26                0        رایگان


49:00
بازدید : 5736
1:30:00
بازدید : 3684
8:25min
بازدید : 3293
2:56min
بازدید : 2572
4:41min
بازدید : 2376
24 min
بازدید : 2212
12:42min
بازدید : 2042
12:20min
بازدید : 1667