خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

قسمت دوم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت دوم

در مرحله سوم که "مرحله مراقبت از رشد بذرهای ثروت" است بر روی انجام تمرین ها تاکید بسیار زیادی کرده ام و تمرین هایی بسیار عالی جهت استفاده شما ارائه شده است. این تمرین ها مکمل مرحله قبل هستند و به فرد قدرت پیش روی را می دهند. 

در این قسمت در ارتباط با تمرین هایی که در رابطه با رشد بذرهای ثروت ساز است توضیحاتی ارائه شده است  

برای مشاهده بخشی از این جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

بخشی ازقسمت دوم مرحله سوم دوره ذهن ثروت ساز"مرحله مراقبت از رشد بذرهای ثروت" 

 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت اول 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت سوم 

  125        mp4        55:25min        55:25min        0        ویژه فروش        29000 تومان


49:00
بازدید : 5922
1:30:00
بازدید : 3810
8:25min
بازدید : 3395
4:41min
بازدید : 2845
2:56min
بازدید : 2633
24 min
بازدید : 2301
12:42min
بازدید : 2109
12:20min
بازدید : 1702