خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد شخصیت ساز  >   نمایش ویدیو

دوره رایگان قانون جذب - قسمت ششم"مراحل قانون جذب"


دوره قانون جذب - قسمت ششم"مراحل قانون جذب"

در این فایل مراحل قانون جذب به روشی متفاوت تر خدمت شما بیان شده است، مهم ترین مرحله هماهنگی بین خواسته شما و ارتعاش خواسته ای است که به جهان ارسال می کنید دریافت پاسخ از طرف جهان وابسته به ارتعاش خواسته شماست نه خواسته شما!

خواسته از فیلتر باورها رد می شود وتبدیل به ارتعاش خواسته می شود. 

سایر قسمت های "دوره رایگان قانون جذب":

دوره رایگان قانون جذب - قسمت سوم"تعریف قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت چهارم "اولین اصل قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت پنجم"چرا قانون جذب وجود دارد؟"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت هفتم"کنترل اثر باورها در ارتعاش خواسته "

  89        mp4        16:19min        16:19min        0        رایگان


49:00
بازدید : 5736
1:30:00
بازدید : 3684
8:25min
بازدید : 3293
2:56min
بازدید : 2572
4:41min
بازدید : 2376
24 min
بازدید : 2212
12:42min
بازدید : 2042
12:20min
بازدید : 1667