دوره رایگان قانون جذب - قسمت ششم"مراحل قانون جذب"

دوره قانون جذب - قسمت ششم"مراحل قانون جذب"

مراحل قانون جذب:

اولین مرحله در قانون جذب مرحله درخواست است. در این مرحله فرد درخواستی را به جهان ارسال می‌کند. مرحله دوم مرحله پذیرش است و مرحله‌ای است که ارتعاش خواسته به جهان فرستاده‌شده و جهان به آن پاسخ می‌دهد. مرحله سوم و مرحله آخر مرحله دریافت است و مرحله‌ای است که خواسته وارد زندگی فرد می‌شود. به عبارتی خواسته به‌صورت فیزیکی وارد زندگی فرد می‌شود. بر طبق قانون جذب مرحله پذیرش و دریافت خودبه‌خود اتفاق می‌افتند و نیاز به تلاش خاصی نیست. این جزو سیستم و برنامه‌ریزی جهان است. چیزی که در اختیار ماست مرحله درخواست است. چون چیزی که در ذهن ما ایجاد می‌شود درخواست است ولی چیزی که به جهان ارسال می‌کنیم و جهان و قانون جذب آن را دریافت می‌کنند ارتعاش خواسته است. تفاوت خواسته و ارتعاش خواسته در چیست؟

خواسته چیزی است که مورد دلخواه ماست و یا چیزی است که ما نمی‌خواهیم. اما چیزی که ارتعاش خواسته می‌نامیم از فیلتری عبور می‌کند. آن فیلتر، فیلتر باورهای ما و فیلتر قوانین جهان است. پس خواسته به‌اضافه باورها، ارتعاش خواسته را ایجاد می‌کنند و قانون جذب هم به ارتعاش خواسته پاسخ می‌دهد. به همین دلیل است که برخی از افراد به‌راحتی و به‌سرعت به خواسته‌هایشان می‌رسند ولی برخی به‌سختی به آن می‌رسند و گاهی اصلاً به خواسته خود نمی‌رسند.

برخی افراد به دلیل باورهایی که دارند، خواسته و ارتعاش خواسته‌شان باهم هم‌خوانی ندارند. این فرد برای این‌که بتواند به خواسته خود برسد و ارتعاش مناسبی را ارسال کند باید از مسیر گذاری عبور بکند. در این مسیر باید چهار مرحله‌ای را که در رابطه با مسیرگذار عنوان کرده‌ام را طی بکند.

پس تنها کاری که باید برای رسیدن به خواسته انجام شود این است که ارتعاش خواسته را در خود ایجاد کنید. 

در این فایل مراحل قانون جذب به روشی متفاوت تر خدمت شما بیان شده است، مهم ترین مرحله هماهنگی بین خواسته شما و ارتعاش خواسته ای است که به جهان ارسال می کنید دریافت پاسخ از طرف جهان وابسته به ارتعاش خواسته شماست نه خواسته شما!

خواسته از فیلتر باورها رد می شود وتبدیل به ارتعاش خواسته می شود. 

سایر قسمت های "دوره رایگان قانون جذب":

دوره رایگان قانون جذب - قسمت سوم"تعریف قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت چهارم "اولین اصل قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت پنجم"چرا قانون جذب وجود دارد؟"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت هفتم"کنترل اثر باورها در ارتعاش خواسته "

چرا آموزش های ثروتمند شدن در عمل منجر به ثروت نمی شوند؟

  568        mp4        16:19min        16:19min        0        ویژه اعضا         


49:00
بازدید : 7126
1:30:00
بازدید : 4444
4:41min
بازدید : 4260
8:25min
بازدید : 4080
2:56min
بازدید : 3082
24 min
بازدید : 2869
5:55min
بازدید : 2574
12:42min
بازدید : 2441
12:20min
بازدید : 1950
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید