دوره رایگان قانون جذب - قسمت هفتم"کنترل اثر باورها در ارتعاش خواسته"

تا اینجا گفته شد که قانون جذب یکی از قوانین اصلی جهان است. قانون جذب با توجه به ارتعاشات سیستم قلبی- مغزی یا ذهن ما اتفاقاتی را وارد زندگی‌مان می‌کند. یعنی سیستمی برجهان حاکم است که اثر دل‌مشغولی‌های ما را وارد زندگی‌مان می‌کند.

قانون جذب قانونی فعال است و این ما هستیم که باید خودمان را با آن هماهنگ کنیم و از آن برای رسیدن به خواسته‌هایمان استفاده کنیم. و همین‌طور دانستیم که قانون جذب به ارتعاشات ما واکنش می‌دهد نه به افکار ما. برای رسیدن به خواسته باید باورها با خواسته هم‌جهت باشند تا ارتعاشات مناسب خواسته به جهان فرستاده شود. باور بافکر فرق دارد هرچند که هر دو از یک ریشه هستند. باور فکری است که بارها تکرار و به انواع مختلف تائید شده است.

باورها به دو نوع بر زندگی فرد اثر می‌گذارند. در نوع اول باورها با واکنش‌های آگاهانه و ناآگاهانه مستقیم بر زندگی اثر می‌گذارند و در نوع دوم توسط ارتعاشاتی که به جهان می‌فرستند زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.مثلاً وقتی اتفاق ناخوشایندی می‌افتد، رفتاری که فرد در آن لحظه از خود نشان می‌دهد ناشی از اثر مستقیم باورهای اوست و اگر ذهن فرد بعدازآن اتفاق همچنان درگیر ماجرا باشد، فرکانس‌هایی را به جهان ارسال می‌کند که موجب اتفاقات و اثرات ناخوشایند دیگری می‌شود و این اثر غیرمستقیم باورهاست.

حال سؤال اینجاست که برای اصلاح باورها چه می‌توان کرد؟

برای این‌که بتوانیم ارتعاشات دلخواهمان را به جهان ارسال کنیم دو راه داریم. یکی این‌که باورهایمان را شناسایی و اصلاح کنیم که کار چندان راحتی نیست. و روش دوم این‌که رفتارها، برداشت و احساسات ظاهری‌مان را عوض کنیم، یعنی در مواجهه با ورودی‌های غیر دلخواه عمده به موضوع دیگری توجه بکنیم و فکرمان را درگیر کار دیگری بکنیم. این کاری است که در NLP روی آن بسیار تأکید می‌شود.

اما مشکل اینجاست که باورهای مخرب و نادرست، باوجودی که به آن‌ها توجه نشود، بازهم تأثیر خود را روی زندگی فرد می‌گذارند و مانند علف‌های هرز بالاخره درجایی از زندگی سر برمی‌آورند. این بحثی است که در مرحله اول دوره ذهن ثروت ساز در رابطه با موانع گفته‌ام و یکی از مثال‌های بارز آن‌که مربوط به کینه و نفرت است را بیان کرده و گفته‌ام که تا فرد نبخشد از اثرات منفی باور نجات نمی‌یابد. بنابراین برای این‌که ارتعاشات ما ارتعاشات مناسبی باشند و اتفاقات دلخواه ما را وارد زندگی‌مان بکنند باید باورهای منفی را از کانون توجهمان دور کنیم و به باورهای مثبت و در راستای خواسته توجه بکنیم و هم‌زمان باورهای منفی و مخرب را شناسایی کنیم و درصدد اصلاح آن‌ها برآییم. یعنی ترکیبی از دو روش گفته‌شده را در رابطه با باورها به کاربندیم.

مهم تر از خواسته ما، ارتعاش خواسته ماست. واین ارتعاش خواسته از اثر باورهای درون ذهن ما در اثر دریافت خواسته ایجاد می شود. برای کنترل ارتعاش خواسته باید باورهایمان را بشناسیم و یکی از بهترین راه ها بررسی گفتگوهای درونی و توجه به اثر مشتقیم و غیر مستقیم این گفتگوهای درونی در زندگیمان است.

 درست است که شناسایی و اصلاح باورها کار آسانی نیست ولی به‌مرورزمان و با تغییر کم‌کم باورها، ارتعاشات خواسته بیشتر و بیشتر به جهان ارسال می‌شوند و قانون جذب هم به آن‌ها پاسخ می‌دهد و شما در مسیر رسیدن به خواسته‌هایتان قرار می‌گیرید.

 

چرا در مسیر موفقیت دانستن باور کافی نیست؟ 

سایر قسمت های "دوره رایگان قانون جذب":

دوره رایگان قانون جذب - قسمت پنجم"چرا قانون جذب وجود دارد؟"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت ششم"مراحل قانون جذب"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت هشتم "برخورد با اتفاقات اجتناب ناپذیر"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت نهم "رسیدن به آرزوهای خیلی خیلی مهم و بزرگ با قانون جذب!!!"

  417        mp4        17:33min        17:33min        0        ویژه اعضا         


49:00
بازدید : 6865
1:30:00
بازدید : 4286
4:41min
بازدید : 4109
8:25min
بازدید : 3916
2:56min
بازدید : 3006
24 min
بازدید : 2763
12:42min
بازدید : 2391
5:55min
بازدید : 2250
12:20min
بازدید : 1910
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید