خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد شخصیت ساز  >   نمایش ویدیو

دوره رایگان قانون جذب - قسمت هشتم "برخورد با اتفاقات اجتناب ناپذیر"

جهان دارای اتفاقات خوشایند وناخوشایند است وهیچ فردی در جهان نیست که مشکل و اتفاقات ناخوشایند را تجربه نکرده باشد. حال سوال بسیار مهمی مطرح است: طبق قانون جذب در اتفاقات ناخوشایند و یا اجتناب ناپذیر بااید چه کار کرد؟ بعضی مواقع می گویند به آنها توجه نکنید و رد شوید. ایا در مقابل دیدن فردی که نیاز به یاری ما دارد و یا شرایط خاص و کارهای ناخوشایند با فرار کرد یا باید سمت نگاه را عوض کرد و رد شد؟ آیا این کار درست است؟ اگر درست است چرا و اگر درست نیست خب باید چه کار کرد؟

جواب این سوال یکی از تضادهای قانون جذب را در زندگی بسیاری از افراد توضیح می دهد، در این جلسه سه راهکار مهم در برخورد با اتفاقات یا در زمان انجام کارهای اجتناب ناپذیر ارائه شده است. 

 

سایر قسمت های "دوره رایگان قانون جذب":

دوره رایگان قانون جذب - قسمت هفتم"کنترل اثر باورها در ارتعاش خواسته "

دوره رایگان قانون جذب - قسمت نهم "رسیدن به آرزوهای خیلی خیلی مهم و بزرگ با قانون جذب!!! "

  144        mp4        23:36min        23:36min        0        ویژه اعضا         


49:00
بازدید : 5922
1:30:00
بازدید : 3810
8:25min
بازدید : 3395
4:41min
بازدید : 2845
2:56min
بازدید : 2633
24 min
بازدید : 2301
12:42min
بازدید : 2109
12:20min
بازدید : 1702