قسمت سوم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز


قسمت سوم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز

در جلسه سوم  به ادامه تمرین‌های این دوره پرداخته‌شده است، تمرین‌هایی برای استفاده بهتر از لحظات فعلی آورده شده است ما نباید به دلیل انتظار ورود آینده استثنایی و اوضاع خوب مالی  و زندگی رؤیایی در ماه‌های بعد یا سال بعد یا ده سال بعد، از زندگی الآن و لذت و شادی امروز خود بگذریم. بحث بر روی تفریح زیاد و تلف کردن عمر و بی‌هدفی نیست بلکه، بحث بر روی شاد بودن از همین الآن است، شادی‌تان رو موکول به آینده‌ای که از مسیر سختی و زجر می‌گذرد، نکنید. یادتان باشید در مسیر غلط نتیجه درستی در کار نیست، سختی دادن به خود و ریاضت‌های زیاد هیچ‌کدام عامل شادی نمی‌شوند، هرچند بتوانند موفقیتی در یک جنبه وارد زندگی ما بکنند. تمرین‌های دوره ساخت و پرورش ذهن ثروتساز را باعلاقه انجام بدهید و از دارایی و شرایط فعلی‌تان لذت ببرید. از همین امروز ذهنیت ثروتمندانه داشته باشید و ثروتمند زندگی کنید. و آرام آرام در مسیر نگرش ثروتساز حرکت کنید.

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت دوم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت چهارم 

 

 دوست عزیز این مرحله از دوره کامل شده است و می توانید آن را به صورت کامل از لینک زیر تهیه نمایید: 

 

  441                                0        رایگان


49:00
بازدید : 7269
1:30:00
بازدید : 4552
4:41min
بازدید : 4388
8:25min
بازدید : 4274
2:56min
بازدید : 3155
24 min
بازدید : 2964
5:55min
بازدید : 2944
12:42min
بازدید : 2489
12:20min
بازدید : 1991
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید