قسمت چهارم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز


قسمت چهارم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز

در این قسمت که ادامه تمرین های مرحله سوم است به اعلام گمراه کننده ها، موانع و شتاب دهنده های مسیرگذار پرداخته شده است. و موارد این موضوعات را طی چند سال اخیر آماده کرده ام. اساس حرکت در هر مسیرگذاری دوری از این موانع و گمراه کننده ها و استفاده از این شتاب دهنده هاست.
موضوع های این جلسه یکی از مهم ترین بحث های مربوط به دوران پرورش ذهن ثروتساز است.

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت پنجم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت سوم 

 

 دوست عزیز این مرحله از دوره کامل شده است و می توانید آن را به صورت کامل از لینک زیر تهیه نمایید: 

 

  292                                0        رایگان


49:00
بازدید : 6717
1:30:00
بازدید : 4210
4:41min
بازدید : 3976
8:25min
بازدید : 3814
2:56min
بازدید : 2948
24 min
بازدید : 2704
12:42min
بازدید : 2342
5:55min
بازدید : 1991
12:20min
بازدید : 1871
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید