خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

قسمت چهارم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز

قسمت چهارم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز

در این قسمت که ادامه تمرین های مرحله سوم است به اعلام گمراه کننده ها، موانع و شتاب دهنده های مسیرگذار پرداخته شده است. و موارد این موضوعات را طی چند سال اخیر آماده کرده ام. اساس حرکت در هر مسیرگذاری دوری از این موانع و گمراه کننده ها و استفاده از این شتاب دهنده هاست.
موضوع های این جلسه یکی از مهم ترین بحث های مربوط به دوران پرورش ذهن ثروتساز است.

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت پنجم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت سوم 

  165        mp4        33:47min        33:47min        0        ویژه فروش        29000 تومان


49:00
بازدید : 5922
1:30:00
بازدید : 3810
8:25min
بازدید : 3395
4:41min
بازدید : 2845
2:56min
بازدید : 2633
24 min
بازدید : 2301
12:42min
بازدید : 2109
12:20min
بازدید : 1702