ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم- قسمت سوم

ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم- قسمت سوم  (دوره کنترل ورودی های ذهن)

موضوعی که در این قسمت  مطرح است داستان توجه به داده ها و تصور علم و آگاهی بودن آنهاست، در این قسمت توضیحات مهمی ارائه شده است.

اطلاعات، داده‌هایی هستند که پس از طی فرآیندهایی برای فرد دریافت‌کننده معنی‌دار می‌شود، پس‌ازآن باید اطلاعات را تبدیل به دانش کرد و این دانش را به‌صورت عملی در کسب‌وکار وزندگی استفاده کرد تا به سمت مرحله خرد حرکت کنیم.

 

حلقه مفقود موفقیت

 

بسیاری از افراد فقط دنبال داده‌های زیاد هستند به همه‌جا سرک می‌کشند، مطالب زیاد و گهگاه ضدونقیض را می‌خوانند و اهداف زیادی را از ذهن می‌گذرانند ولی دریغ از یک عمل درست، دریغ از انجام درستِ کاردرست.

جلسه سوم دوره کنترل ورودی های ذهن یک توصیه بسیار مهم دارد و پیشنهادمی کنم برای مشاهده آن وقت بگذارید.

قسمت دوم دوره ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم

قسمت چهارم دوره ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم

  365        mp4        15:26min        15:26min        0        ویژه اعضا         


49:00
بازدید : 6866
1:30:00
بازدید : 4286
4:41min
بازدید : 4109
8:25min
بازدید : 3916
2:56min
بازدید : 3006
24 min
بازدید : 2763
12:42min
بازدید : 2391
5:55min
بازدید : 2250
12:20min
بازدید : 1910
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید