قسمت پنجم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز


قسمت پنجم مرحله سوم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروت ساز

 

در قسمت پنجم این مرحله به ارائه ادامه تمرین‌ها پرداخته‌شده است و تمرین‌های بسیار خوب و مفیدی جهت استوارتر کردن و قوی‌تر کردن ذهنیت ثروت ساز ارائه‌شده است. تمرین‌های این مرحله کمک اصلی برای افراد جهت عبور از دوره دانستن به دوره فهمیدن و به‌یقین رسیدن است. داده‌ها و اطلاعات بسیار زیادی هر شبانه‌روز به سمت ما می‌آید، اما از بین این‌همه مطلب فقط آن مطالبی در ذهن ما باقی خواهند ماند که بتوانید در عمل آن‌ها را تجربه کنید باید بتوانید یادگیری‌هایتان را با عمل قوی‌تر کنید و تمرینات این مرحله آموخته‌های شمارا در ذهنتان حک می‌کند و باعث می‌شود در مسیر ثروت سازی بتوانید بین خواسته و ارتعاش خواسته ارتباط برقرار کنید   

 

سایر قسمت های این دوره ارزشمند:

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت ششم

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت چهارم 

دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز" مرحله سوم- قسمت سوم 

 

 دوست عزیز این مرحله از دوره کامل شده است و می توانید آن را به صورت کامل از لینک زیر تهیه نمایید: 

 

  332                                0        رایگان


49:00
بازدید : 7270
1:30:00
بازدید : 4553
4:41min
بازدید : 4390
8:25min
بازدید : 4274
2:56min
بازدید : 3155
24 min
بازدید : 2964
5:55min
بازدید : 2944
12:42min
بازدید : 2489
12:20min
بازدید : 1991
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید