خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد شخصیت ساز  >   نمایش ویدیو

دوره «قانون جذب» - قسمت چهاردهم (آخر) "خلق کردن با قانون جذب!"


دوره «قانون جذب» - قسمت چهاردهم (آخر) "خلق کردن با قانون جذب!"

 

آیا با استفاده از قانون جذب می شود چیزی یا اتفاقی را خلق کرد؟ چگونه می شود بین خواسته و ارتعاش خواسته ارتباط برقرار کرد؟

 

دوره رایگان قانون جذب - قسمت دوازدهم "ارتباط قانون جذب با تجربه و تخصص!"

دوره رایگان قانون جذب - قسمت سیزدهم "ارتباط بین قانون جذب با تلاش و عمل"

  171        mp4        11:30min        11:30min        0        رایگان


49:00
بازدید : 6136
1:30:00
بازدید : 3939
8:25min
بازدید : 3514
4:41min
بازدید : 3028
2:56min
بازدید : 2717
24 min
بازدید : 2411
12:42min
بازدید : 2185
12:20min
بازدید : 1752